4E1, 8E1, 16E1 - FE - V.35

Modem quang 8E1 + 4FE + RS232 + Console PDH ZHT (FOM-240) C-LINK Phân Phối

Modem quang 4E1 + 4FE + RS232 + Console PDH – Model: FOM-120

1. Hỗ trợ 2 kênh dữ liệu RS232 với tốc độ 115.2Kbps.
2. Hỗ trợ giao diện điều khiển RS232 hoặc SNMP & quản lý mạng WEB (tùy chọn)
3. 4 cổng Ethernet hỗ trợ đầy đủ VLAN, tự động đàm phán, Full / Half duplex, tự động điều chỉnh 10/100M.
Modem Quang 8E1 + 4FE + RS232 + Console PDH ZHT (FOM-240) C-LINK Phân Phối

Modem Quang 8E1 + 4FE + RS232 + Console PDH – Model: FOM-240

1. 4 cổng Ethernet hỗ trợ đầy đủ VLAN, tự động đàm phán, Full / Half duplex, tự động điều chỉnh 10/100M.
2. Hỗ trợ giao diện điều khiển RS232 hoặc SNMP & quản lý mạng WEB (tùy chọn).
3. Hỗ trợ 2 kênh dữ liệu RS232 với tốc độ 115.2Kbps.
4/8/16E1 PDH Multiplexer CuteLink (CL-FOM400) C-LINK Phân Phối

4/8/16E1 PDH Multiplexer CuteLink – Model: CL-FOM400

1. Cung cấp 4,8,16 E1 (2.048Mbps) giao diện
2. Cung cấp một dữ liệu truyền tải giao diện RS232 không đồng bộ và một giao diện quản lý RS232
3. Hỗ trợ SNMP hệ thống quản lý mạng
4/8/16E1 + Ethernet + RS232 PDH Multiplexer C-LINK Phân Phối

4/8/16E1 + Ethernet + RS232 PDH Multiplexer CuteLink – Model: CL-FOM4100

1. Hỗ trợ SNMP hệ thống quản lý mạng
2. Cung cấp một dữ liệu truyền tải giao diện RS232 không đồng bộ và quản lý giao diện RS232
3. Cung cấp 4,8,16 E1 (2.048Mbps) giao diện và 1 10/100Base-T Ethernet
Thiết Bị Truyền Dẫn Module Quang CuteLink (CL-FOMMUX) C-LINK Phân Phối

Thiết Bị Truyền Dẫn Module Quang CuteLink – Model: CL-FOMMUX

1. Cung cấp hỗ trợ 1-4E1 ,1-4V 0,35 và 1-4Ethernet thông qua các sợi
2. Hỗ trợ SNMP hệ thống quản lý mạng
3. Hỗ trợ 1 +1 giao diện quang học
Thiết Bị Truyền Dẫn Quang PDH Huahuan (H10MO-1684) C-LINK Phân Phối

Thiết Bị Truyền Dẫn Quang PDH Huahuan – Model: H10MO-1684

1. Thông qua độ tin cậy cao và thấp chip ASIC tiêu thụ
2. Kiểm tra đầy đủ và khả năng giám sát đối với hoạt động dễ dàng và bảo trì
3. Thống nhất quản lý nền tảng mạng
Translate »