Bút Soi Quang

Bút Soi Quang ZHT (VFL-FL) C-LINK Phân Phối

Bút Soi Quang VFL-FL

1. 1.25mm và 2.5mm kết nối toàn cầu, bộ chuyển đổi cũng có thể được cung cấp theo yêu cầu
2. Hoạt động ở 2 chế độ CW và Pulsed với lượng điện không đổi
3. Có cảnh báo khi pin yếu.
Bút Soi Quang ZHT (VLF-650-1) C-LINK Phân Phối

Bút Soi Quang VFL-650-1

1. 2.5mm kết nối toàn cầu, cho 1.25mm kết nối, FC (Đực) -LC. (Cái) chuyển đổi có thể được cung cấp theo yêu cầu
2 Hoạt động hoặc trong CW hoặc xung chế độ với sản lượng điện liên tục
3 cảnh báo pin thấp
Bút Soi Quang ZHT (VLF-650-2) C-LINK Phân Phối

Bút Soi Quang VFL-650-2

1. 1.25mm và 2.5mm kết nối toàn cầu, bộ chuyển đổi cũng có thể được cung cấp theo yêu cầu
2. Hoạt động hoặc trong CW hoặc xung chế độ với sản lượng điện liên tụci
3. Có cảnh báo khi pin yếu.
Bút Soi Quang ZHT (VLF-650-3) C-LINK Phân Phối

Bút Soi Quang VFL-650-3

1. MQW LD nguồn quang
2. Chế độ hoạt động: CW và MOD
3. Các giao diện FC, SC, ST
Bút Soi Quang ZHT (VLF-650-4) C-LINK Phân Phối

Bút Soi Quang VFL-650-4

1. MQW LD nguồn quang
2. Chế độ hoạt động: CW và MOD
3. Giao diện FC, SC, ST
Bút Soi Quang ZHT (VLF-650-5) C-LINK Phân Phối

Bút Soi Quang VFL-650-5

1. MQW LD nguồn quang
2. Chế độ hoạt động: CW và MOD
3. giao diện FC, SC, ST
Translate »