Trang chủ»PRODUCTS»Media Converter»Converter FO - RS232/485/422

Converter FO - RS232/485/422

Optical fiber module UTF022251-UTF023251 C-LINK Phân phối

Optical Fiber Module – Model: UTF022251-UTF023251

Chức năng
1. Chuẩn kết nối SC/FC/ST hoặc dây Pigtail FC, bộ thu nhận Single mode hoặc multi mode 2 trong 1.
2. Nguồn cung cấp: +3.3V /+5V
3. Tiêu chuẩn TTL và CMOS
Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang Single mode 60KM UT-2377SM C-LINK Phân Phôí

RS-232/422/485 To Optic Fiber SM 60KM – Model: UT-2377SM

1. FC Connectors, post for RS-422/RS-485/RS-232
2. Transmission rate: 460Kbps. ; Distance: 60km
3. Working mode: asynchronous half/full duplex,
Bộ chuyển đổi Mini RS-232 sang quang UT-2077 C-LINK Phân Phối

Self-powered RS-232 to Optical Fiber – Model: UT-2077

1. Electric interface: RS-232 in DB9 female
2. Transmission media: double multi-mode optical fiber cable.
3. No need extra-Power
Bộ Chuyển Đổi RS232/485/422 Sang Quang UTEK (UT-277 SM)

RS-232/422/485 to optical fiber media converters – Model: UT-277 SM

1 ST Connectors ( Can choose SC, FC connector)
2 Electric interface: RS-422/RS-485/RS-232 Adoption terminal
3 Electric standard: RS-232, RS-485 or RS-422 (optional).
Bộ Chuyển Đổi RS-232/422/485 Sang Quang Multi-Mode 2KM UTEK (UT-277MM)C-LINK Phân Phối

Media converter to Optical Multi-Mode 2KM – Model: UT-277MM

1. Optical fiber interface: ST.
2. Electric interface: RS-422/RS-485/RS232 Adoption terminal
3. Working mode: asynchronous half/full duplex, server/client mode.
Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang quang UTEK (UT-2278) C-LINK Phân Phối

RS-232/422/485 to optical fiber media converters – Model: UT-2278

1. Supports RS-232/RS-485/RS-422 interfaces.
2. A synchronic transmission: point-to-point with a rate as high as 460KBPS.
3. Transmission distance: 4,000 meters for multi-mode and 20,000 meters for single-mode.
Translate »