Đầu nối quang

Đầu nối quang MU C-LINK Phân Phối

Đầu nối quang MU

Detailed Product Description
1.low insertion loss
2.high return loss
3.Compliant with ANSI, Bellcore, TIA/EIA, and IEC standards
Đầu nối quang MTRJ C-LINK Phân Phối

Đầu nối quang MTRJ

Detailed Product Description
1.TIA/EIA 568-A Compliant
2.low insertion loss,high return loss
3.Ceramic or bronze ferrules
Đầu nối quang ST C-LINK Phân Phối

Đầu nối quang ST

Detailed Product Description
1, Low insertion loss
2, High return loss
3, Good repeatability
Đầu nối quang LC C-LINK Phân Phối

Đầu nối quang LC

Detailed Product Description
1, Low insertion loss
2, High return loss
3, Good repeatability
Đầu nối quang FC C-LINK Phân Phối

Đầu nối quang FC

Detailed Product Description
1, Low insertion loss
2, High return loss
3, Good repeatability
Đầu nối quang SC C-LINK Phân Phối

Đầu nối quang SC

Detailed Product Description
1, Low insertion loss
2, High return loss
3, Good repeatability
Đầu nối quang FC-LC C-LINK Phân Phối

Đầu nối quang FC-LC

FC-LC fiber optic adapter
1.Low insertion loss
2.High return loss
3.Good changeability
Đầu nối quang FC-SC C-LINK Phân Phối

Đầu nối quang FC-SC

FC-SC Hybrid fiber optic adapter
1.Low insertion loss
2.High return loss
3.Good changeability
Translate »