Trang chủ»Sản Phẩm @en»Dây Nhảy Quang @en

Dây Nhảy Quang @en

Dây Nhảy Quang OM3 10G Multi-Mode SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 C-LINK Phân Phối

Dây nhảy quang OM3 10G Multi-mode SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000

1. Dây nhảy quang OM3 10G vỏ mầu xanh
2. Chiều dài 3m, 5m, 10m, 15m, 20m... hoặc theo đơn đặt hàng
3. Sợi đôi - Duplex hoặc sợi đơn - Simplex
12coreSCBundlePatchCord Singlemode

MPC Multi Patchcord SC 12 core SM

* Suy hao chèn thấp
* Suy hao phản hồi cao
* Khả năng ổn định và độ tin cậy cao
* Đầu nối thông dụng
* Khả năng cơ khí tuyệt vời
LC24coresFiberopticcable

MPC Multi patchcord 24 core LC MM

Local Area Networks (LANs)
Storage Area Networks (SANs)
Telecommunications
Infrastructure
24coreMINIBundlePatchCord

Dây nhảy quang MPC 24 core LC/UPC – LC/UPC

1.Low insertion loss value
2.High back reflection loss value
3.Stable capability and high reliability
Corning FiberOpticSC-APC-SC-APCPatchCord3MLSZH

Corning Fiber Optic SC/APC-SC/APC Patch Cord 3M LSZH

1.Price-Competitive
2.Low Insertion Loss & PDL
3.Factory-terminated and Tested