Trang chủ»Sản Phẩm @en»Dây Nhảy Quang @en

Dây Nhảy Quang @en

Dây Nhảy Quang OM3 10G Multi-Mode SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 C-LINK Phân Phối

Dây nhảy quang OM3 10G Multi-mode SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000

1. Dây nhảy quang OM3 10G vỏ mầu xanh
2. Chiều dài 3m, 5m, 10m, 15m, 20m... hoặc theo đơn đặt hàng
3. Sợi đôi - Duplex hoặc sợi đơn - Simplex
Corning FiberOpticSC-APC-SC-APCPatchCord3MLSZH

Corning Fiber Optic SC/APC-SC/APC Patch Cord 3M LSZH

1.Price-Competitive
2.Low Insertion Loss & PDL
3.Factory-terminated and Tested