Trang chủ»Sản Phẩm»RS232 - RS485 - RS422»Digital I/O Controller, I/O Control Cards

Digital I/O Controller, I/O Control Cards

Card Điều Khiển PCL-88D 32 Channel I/O UTEK (PCL-88D) C-LINK Phân Phối

Card Điều Khiển PCL-88D 32 Channel I/O (PCL-88D)

1. 32 kênh điều khiển TTL/DTL I/O
2. Tiêu chuẩn RS-232/RS-485 TIA/EIA
3. Nguồn điện cung cấp: 9-30V/DC(9-48V/DC optional)
Card Điều Khiển 16-Channel Photoelectric isolation input UTEK (PCL-163) C-LINK Phân Phối

Card Điều Khiển 16 Kênh Quang Đầu Vào (PCL-163)

1. Giao diện chuẩn IDE
2. Điện áp đầu vào cho 8 kênh quang điện and 8 kênh quang điện đầu vào ON/OFF khác nhau.
3. Nguồn điện cung cấp: Từ DC5V/1A -Card điều khiển I/O .
Card Điều Khiển 16-Channel Photoelectric isolation Relay Output ZHT (PCL-160) C-LINK Phân Phối

Card Điều Khiển 16-Kênh Quang Điện Độc Lập Chuyển Tiếp Đầu Ra (PCL-160)

1. chuẩn IDE giao diện truyền thông.
2. 16 kênh quang điện độc lập cách ly đầu ra
3. Làm việc cung cấp điện: DC12V / 1A
Card Điều Khiển Digital I/O UTEK (PCL-88C) C-LINK Phân Phối

Card Điều Khiển Digital I/O (PCL-88C)

1. 32-channel data input/output
2. Compatible the electrical level of TTL/DTL.
3. Compatible RS-232 standard of EIA/TIA.
Card điều khiển Digital I/O UTEK (PCL-85C) C-LINK Phân Phối

Card điều khiển Kỹ Thuật Số I/O (PCL-85C)

1. 32 kênh dữ liệu đầu vào / đầu ra
2. Tương thích mức điện của TTL / DTL.
3. tương thích RS-485 tiêu chuẩn của EIA / TIA.
Card Điều Khiển Digital I/O UTEK (PCL-32C) C-LINK Phân Phối

Card Điều Khiển Kỹ Thuật Số I/O (PCL-32C)

1 32-channel data input/output
2 Compatible the electrical level of TTL/DTL.
3 ISA BUS interface.
4 Supporting DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP and Linux, etc.
5 Working environment: -25℃ to 70℃, relative humidity 5% to 95%.
Bộ Điều Khiển 16-Channel Photoelectric Isolation Input Và Relay Output UTEK (UT-2088) C-LINK Phân Phối

Bộ Điều Khiển 16-Kênh Quang Điện Độc Lập Chuyển Tiếp Đầu Vào Và Đầu Ra (UT-2088)

1. Standard RS-232 input interface (optional RS-485 and TCP/IP interface).
2. Standard DB25 output interface.
3.16-channel photoelectric isolation repearter output.
Bộ Điều Khiển 32-Channel Optical Isolation Relay Output UTEK (UT-2088D) C-LINK Phân Phối

Bộ Điều Khiển 32-Kênh Quang Độc Lập Chuyển Tiếp Đầu ra (UT-2088D)

1. Standard RS-232 input interface (RS-485, TCP/IP interface optional)
2. Standards DB25 output interface
3. 32-channel photo-electric isolation repeater output
Translate »