Trang chủ»PRODUCTS»Protocol Converter»E1, E3/DS3 to Fiber

E1, E3/DS3 to Fiber

Bộ Chuyển Đổi Quang STM-1 Sang Điện BNC Huahuan (H0SO-1.OEC) C-LINK Phân Phối

The STM-1 optical switch to electric Video-BNC – Model:H0SO-1.OEC

1. Độ tin cậy cao, tương thích chuẩn ITU-T G.703 và G.957.
2. Có thể lựa chọn cáp quang đơn mốt.
3. Thiết kế tiên tiến đảm bảo hoạt động bình thường dưới môi trường khác nhau.
Bộ Chuyển Đổi Quang STM-1 Sang E3 Huahuan (H0MOR.M3) C-LINK Phân Phối

The STM-1 optical switch to E3 – Model: H0MOR.M3

High reliability, comply to ITU-T G.703
Single Fiber Bi-Directional is selectable
State-of-the-art design, ensure normal working under different environment.
Translate »