E1 - V.35 - FE

Modem Quang Frame Ethernet ZHT (FOM-ETH) C-LINK Phân Phối

Modem Quang Frame Ethernet Model: FOM-ETH

1. Cung cấp 2 kiểu đồng hồ: đồng hồ lấy theo đường quang hoặc đồng hồ chủ
2. Giao diện Ethernet 10/100M full/half-duplex, hỗ trợ VLAN
3. Ethernet hỗ trợ AUTO-MDIX
FOM-FE1

Modem Quang Frame E1 – Model: FOM-FE1

1. Giao diện E1 hỗ trợ 2 loại trở kháng: 75Ω/120Ω
2. Lựa chọn timeslot ngẫu nhiên kết hợp với các kênh truyền dữ liệu với tốc độ lên tới Nx64kbps (N=1 tới 32)
3. Có 3 kiểu loop: loop back cổng nội bộ, loop back cổng đầu xa và yêu cầu cổng đầu xa loop back
Modem Quang V.35 ZHT (FOM-135) C-LINK Phân phối

Modem Quang V.35 – Model: FOM-135

1. Giao diện E1 hỗ trợ 2 loại trở kháng: 75Ω/120Ω
2. Lựa chọn timeslot ngẫu nhiên kết hợp với các kênh truyền dữ liệu với tốc độ lên tới Nx64kbps (N=1 tới 32)
3. Có 3 kiểu loop: loop back cổng nội bộ, loop back cổng đầu xa và yêu cầu cổng đầu xa loop back
Modem Quang Frame E1 CuteLink (CL-FOM100) C-LINK Phân Phối

Modem Quang Frame E1 – Model: CL-FOM100

1. Giao diện E1 hỗ trợ 2 loại trở kháng: 75Ω/120Ω
2. Lựa chọn timeslot ngẫu nhiên kết hợp với các kênh truyền dữ liệu với tốc độ lên tới Nx64kbps (N=1 tới 32)
3. Có 3 kiểu loop: loop back cổng nội bộ, loop back cổng đầu xa và yêu cầu cổng đầu xa loop back
Modem Quang Frame Ethernet CuteLink (CL-FOM101) C-LINK Phân Phối

Modem Quang Frame Ethernet CuteLink – Model: CL-FOM101

1. Cung cấp 2 kiểu đồng hồ: đồng hồ lấy theo đường quang hoặc đồng hồ chủ
2. Giao diện Ethernet 10/100M full/half-duplex, hỗ trợ VLAN
3. Ethernet hỗ trợ AUTO-MDIX
Modem Quang V.35 CuteLink (CL-FOM135) C-LINK Phân Phối

Modem Quang V.35 CuteLink – Model: CL-FOM135

1. Giao diện E1 hỗ trợ 2 loại trở kháng: 75Ω/120Ω
2. Lựa chọn timeslot ngẫu nhiên kết hợp với các kênh truyền dữ liệu với tốc độ lên tới Nx64kbps (N=1 tới 32)
3. Có 3 kiểu loop: loop back cổng nội bộ, loop back cổng đầu xa và yêu cầu cổng đầu xa loop back
Modem Quang 8Mb 2*Ethernet CuteLink (CL-FOM402) C-LINK Phân Phối

Modem Quang 8Mb 2*Ethernet CuteLink – Model: CL-FOM402

1. Kênh truyền dẫn dữ liệu có tốc độ lên đến 7,936Mbps 4E1
2. Cung cấp 3 kiểu đồng hồ: master, external và slave
3. Hỗ trợ chức năng loop: loop back cổng nội bộ, loop back cổng đầu xa và đưa ra loop back cổng đầu xa
Translate »