Tất cả Mở rộng

Ethmux

2 E1/T1 over Ethernet Multiplexer Huahuan (H0FL-ETHMUX V802) C-LINK Phân Phối

2 E1/T1 over Ethernet Multiplexer – Model: H0FL-ETHMUX V802

1. Hỗ trợ quản lý Web thân thiện với người dung giúp dễ dàng cài đặt và bảo trì.
2. Hỗ trợ quản lý mạng SNMP
3. 2 cổng uplink, 2 cổng E1/T1
H0FL-Ethmux V804

4 E1/T1 Over Ethernet Multiplexer – Model: H0FL-Ethmux V804

1. Hỗ trợ quản lý Web thân thiện với người dung giúp dễ dàng cài đặt và bảo trì.
2. Hỗ trợ quản lý mạng SNMP v1, v2
3. Hỗ trợ điểm – điểm và điểm – đa điểm.
8 E1/T1 Over Ethernet Multiplexer Huahuan (H0FL-EthMux V8) C-LINK Phân Phối

8 E1/T1 Over Ethernet Multiplexer – Model: H0FL-EthMux V8

1. Hỗ trợ quản lý Web thân thiện với người dung giúp dễ dàng cài đặt và bảo trì.
2. Hỗ trợ quản lý mạng SNMP v1/v2
3. Cung cấp cảnh báo đăng nhập.
H0FL-EthMux P16

16 E1/T1 Over Ethernet Multiplexer – PoE – Model: H0FL-EthMux P16

1. Cung cấp 5 cổng GE điện, 1 cổng GE quang, 6 cổng GE phục vụ như uplink mạng hoặc cổng người dùng.
2. 2 cổng uplink Ethernet điện có thể cung cấp nguồn (55VDC) cho các thiết bị đầu xa (POE)
3. Hỗ trợ bảo vệ 1+1 cổng uplink Ethernet
H0FL-EthMux V16

16 E1/T1 Over Ethernet Multiplexer – Model: H0FL-EthMux V16

1. Hỗ trợ bảo vệ 1+1 cổng uplink Ethernet
2. Hỗ trợ quản lý Web thân thiện với người dung giúp dễ dàng cài đặt và bảo trì, cung cấp cảnh báo đăng nhập.
3. Hỗ trợ quản lý mạng SNMP v1/v2
Translate »