Trang chủ»PRODUCTS»Fiber Optic Accessories»Fiber Optic Heat-shrinkable Tube

Fiber Optic Heat-shrinkable Tube

Ống co nhiệt C-LINK Phân Phối

Fiber Optic Heat-shrinkable Tube

Feature
1. Protect connection point, improve the mechanical strength, it is most reliable way to protect the fusion
2. Easy to operate, reducing the risk of fiber damage during installation
3. Sealing structure let closure have good resistance to temperature and humidity performance
Ống co nhiệt C-LINK Phân Phối

Fiber Optic Heat-shrinkable Tube

Feature
1. Protect connection point, improve the mechanical strength, it is most reliable way to protect the fusion
2. Easy to operate, reducing the risk of fiber damage during installation
3. Transparent tube, it is easy to see the status of fiber optical closure.
Ống co nhiệt C-LINK Phân Phối

Fiber Optic Heat-shrinkable Tube

Đặc điểm
1. Làm bằng nhựa cảm ứng nhiệt có 1 lỗ duy nhất để luồn sợi cáp.
2. Có nhiều màu để dễ dàng phân biệt các sợi cáp.
3. Thanh kẹp đỡ bằng thép không rỉ.