ODF Ngoài Trời

Tủ phối quang ODF treo ngoai trời 24 core C-LINK Phân Phối

Tủ Phối Quang ODF Treo Ngoài Trời 24 Core

Ứng dụng:
1. Thuê bao viễn thông vòng lặp
2. Cáp quang hộ gia đình (FTTH)
3. LAN/ WAN
Tủ phối quang ODF treo ngoài trời 72 core C-LINK Phân Phối

Tủ phối quang ODF treo ngoài trời 96 core

Application:
1. Telecommunications subscriber loop
2. Fiber to the home (FTTH)
3. LAN/ WAN
Tủ phối quang ODF treo ngoài trời 72 core C-LINK Phân Phối

Tủ phối quang ODF treo ngoài trời 72 core

Ứng dụng:
1. Thuê bao viễn thông vòng lặp
2. Cáp quang hộ gia đình (FTTH)
3. LAN/ WAN
Tủ phối quang ODF treo ngoai trời 24 core C-LINK Phân Phối

Tủ phối quang ODF treo ngoài trời 48 core

Application:
1. Telecommunications subscriber loop
2. Fiber to the home (FTTH)
3. LAN/ WAN
Translate »