Sản Phẩm

Card PCI Ra 4 Cổng RS-232 Công Nghiệp UTEK (UT-754P) C-LINK Phân phối

Card PCI Ra 4 Cổng RS-232 Công Nghiệp (UT-754P)

Feature
1.Interface: DR44 Female x 1 for RS232x4 port; 32 bit Universal PCI bus
Signal RS-232: DCD, RXD, TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
Serial support: 5v input/12v output and RI input
2.Power supply: PCI bus or ATX power
3.Power output: 5V/1A or 12V/1A
4.Baud rate: 300bps-921.6Kbps
Card PCI Ra 2 Cổng RS232 UT-752 C-LINK Phân Phối

Card PCI Ra 2 Cổng RS232 UT-752

The UT-752 is a general use PCI serial port card designed for POS and ATM application.
It can be used in industrial automation system manufacturing and system integration.
Card PCI Ra 2 cCổng RS-485/422 UTEK (UT-732I) C-LINK Phân Phối

Card PCI Ra 2 Cổng RS-485/422 (UT-732I)

Feature
1. Connection Type: DR44 Female x 1
2. Bus: 32 bit Universal PCI 3. Signal RS-422: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND
4. Signal RS-485: Data+(A) Data-(B) GND
UT-724_c-link.vn

Card PCI ra 4 cổng RS-485/422 UT-724I

UT-724I op to-isolated PCI converter card is compatible with RS-422 and RS-485 standards, and is able to convert PCI signals into balanced differential RS-422/RS-485 signals. The built-in opto-isolator provides isolation voltages up to 2500Vrms
UT-713

Card PCI Ra 2 Cổng RS-485/422 (UT-713)

Compatible with the Recommended Standards of RS-422 and RS-485,
UT-713 PCI converter card can convert the single-ended PCI signal into balance differenced RS-422 or RS-485 signal.
Card PCI Ra 2 Cổng RS-485/422 UTEK (UT-712) C-LINK Phân Phối

Card PCI Ra 2 Cổng RS-485/422 (UT-712)

1. Hardware Interface
Connector: DB9 male 2
Bus: 32 bit Universal PCI

Card PCI Ra 2 Cổng RS232 UTEK (UT-703) C-LINK Phân Phối

Card PCI Ra 2 Cổng RS232 (UT-703)

Feature

1. 2-port High-speed Series Port Communication Cards
2. Compact PCI board dimension
3. General PCI Bus
Bộ Chuyển Đổi RS232 Sang RS485/422, Chống Sét, Chống Phóng Điện, Cách ly Quang Điện, Nguồn Ngoài, 5KM UTEK (UT-503) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi RS232 Sang RS485/422, Chống Sét, Chống Phóng Điện, Cách ly Quang Điện, Nguồn Ngoài, 5KM UT-503

1. Tương thích RS-232 và RS-485, RS-422 tiêu chuẩn của EIA / TIA
2. Tự động thu phát dữ liệu mà không cần tín hiệu bên ngoài điều khiển âm lượng (RTS) và ba-line (TXD, RXD và GND) truyền thông.