Trang chủ»PRODUCTS»SDH/MSPP MULTIPLEXER»SDH Aggregation Multiplexer

SDH Aggregation Multiplexer

Bộ Ghép Kênh Quang SDH/MSPP Và PCM STM-1/STM-4/STM-16 Huahuan (H9MO-LMXE+)

SDH and PCM multiplexer H9MO-LMXE+

1. Support up to STM-1/STM-4/STM-16
2. SDH/PDH/PCM all integrated
3. Support 1+1 MSP, SNCP protection
Bộ Ghép Kênh Quang SDH/MSPP STM-1/ STM-4/STM-16 Mini Huahuan (H9MO-LMFE) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang MINI SDH/MSPP STM-1/STM-4/STM-16 – Model: H9MO-LMFE

1. Hỗ trợ STM-1/STM-4/STM-16.
2. Dung lượng ma trận kết nối chéo lớn: kết nối chéo full 96*VC-4 VC-4 hoặc kết nối chéo full 32*VC-4 VC-12 hoặc VC-3.
3. Hỗ trợ MSP 1+1, bảo vệ SNCP.
Translate »