Trang chủ»PRODUCTS»SDH/MSPP MULTIPLEXER»SDH Terminal Multiplexer

SDH Terminal Multiplexer

Bộ Ghép Kênh Quang STM-1 SDH/MSPP Access Device (4E1 + 2Eth) Huahuan (H9MO-LMN) C-LINK Phân Phối

Optical STM-1 SDH/MSPP (4E1 + 2Eth) – Model: H9MO-LMN

1. Khung 1U với 4 cổng E1 và 2 cổng FE
2. Dịch vụ Ethernet hỗ trợ đóng gói GFP, liên kết ảo VC12
3. Làm việc với nhiều nhà cung cấp sản phẩm SDH/MSPP phổ biến khác
Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1 (4E1+2FE+V.35, with LCD) Huahuan (H9MO-LMT) C-LINK Phân Phối

SDH Terminal Multiplexer STM-1- 4E1+2FE+V.35, with LCD – Molde: H9MO-LMT

1. Khung 1U với 4 cổng E1 cổng V.35 và cổng FE
2. Tất cả các cấu hình có thể được cài đặt và hiển thị ở màn hình LCD mặt trước.
3. Dịch vụ Ethernet hỗ trợ đóng gói GFP, liên kết ảo VC12.
Bộ Gép Kênh Quang STM-1 SDH/MSPP TM Multiplexer (63E1) Huahuan (H9MO-LM63) C-LINK Phân Phối

SDH Terminal Multiplexer H9MO-LM63

1. 1U box SDH/MSPP with 1 or 2 STM-1 optical interfaces and 63E1 interface.
2. Optical interface supports ALS (Auto Laser Shutdown) function
3. Inter-working with popular SDH/MSPP products of various vendors
Bộ Ghép Kênh Quang SDH Terminal Multiplexer (4, 8E1 + 0, 4FE + 0, 1V.35) Huahuan (H9MO-LMAT) C-LINK Phân Phối

SDH Terminal Multiplexer – 4, 8E1 + 0, 4FE + 0, 1V.35 – Model: H9MO-LMAT

1. TM, Multi-Service, including E1, FE, V.35
2. Flexible options for the STM-1 fiber optic interface, including single fiber duplex, as well as
different power and wavelength choices.
3. Standard based GFP/VC-12 VCAT, support VLAN, EoS
Translate »