Trang chủ»Sản Phẩm»SDH/MSPP MULTIPLEXER»SDH Terminal Multiplexer

SDH Terminal Multiplexer

Bộ Ghép Kênh Quang STM-1 SDH/MSPP Access Device (4E1 + 2Eth) Huahuan (H9MO-LMN) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang STM-1 SDH/MSPP (4E1 + 2Eth) – Model: H9MO-LMN

1. Khung 1U với 4 cổng E1 và 2 cổng FE
2. Dịch vụ Ethernet hỗ trợ đóng gói GFP, liên kết ảo VC12
3. Làm việc với nhiều nhà cung cấp sản phẩm SDH/MSPP phổ biến khác
Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1 (4E1+2FE+V.35, with LCD) Huahuan (H9MO-LMT) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1- 4E1+2FE+V.35, with LCD – Molde: H9MO-LMT

1. Khung 1U với 4 cổng E1 cổng V.35 và cổng FE
2. Tất cả các cấu hình có thể được cài đặt và hiển thị ở màn hình LCD mặt trước.
3. Dịch vụ Ethernet hỗ trợ đóng gói GFP, liên kết ảo VC12.
Bộ Gép Kênh Quang STM-1 SDH/MSPP TM Multiplexer (63E1) Huahuan (H9MO-LM63) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang STM-1 SDH/MSPP TM Multiplexer – 63E1 – Model: H9MO-LM63

1. Khung 1U với 1 hoặc 2 giao diện quang STM-1 và giao diện 63E1
2. Giao diện quang hỗ trợ chức năng tự động tắt nguồn Laser (ALS: Auto Laser Shutdown).
3. Làm việc với nhiều nhà cung cấp sản phẩm SDH/MSPP phổ biến khác
Bộ Ghép Kênh Quang STM-1 SDH/MSPP TM Multiplexer (16E1+Card) Huahuan (H9MO-LMC) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép kênh quang STM-1 SDH / MSPP TM Multiplexer – 16E1 + Card – Model: H9MO-LMC

1. Khung 1U với 1 giao diện quang và giao diện 16E1 và một khe cắm card linh hoạt.
2. Một khe vật lý linh hoạt có thể chèn các card dịch vụ khác nhau.
3. Hỗ trợ các card 4E1/8E1/2FE/4FE/2V.35
Bộ Ghép Kênh Quang SDH Terminal Multiplexer (4, 8E1 + 0, 4FE + 0, 1V.35) Huahuan (H9MO-LMAT) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang SDH Terminal Multiplexer – 4, 8E1 + 0, 4FE + 0, 1V.35 – Model: H9MO-LMAT

1. Đa dịch vụ: E1, FE, V.35
2. Chuẩn đóng gói GFP/VC-12 VCAT EoS.
3. Tích hợp bộ kiểm tra lỗi bit BER và khả năng loop-back.
Translate »