Trang chủ»Tự Động Hóa

Tự Động Hóa

UT-5209

Bộ Chuyển Đổi RS-232/485/422 Sang RS-485/422 UT-5209

1. Tuỳ chỉnh Địa chỉ khoảng: 01-254
2. Tốc độ truyền cũng hỗ trợ tùy chỉnh
3. Input: RS-485 / RS-422
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-485/422 UTEK (UT-850) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-485/422 UT-850

1. USB 1.1
2. RS-485/422 giao diện trong kết nối DB PIN
3. dòng dữ liệu (TXD) tự động kiểm soát và không chậm trễ.
Bộ Chuyển Đổi USB Ra 4 Cổng RS232 UTEK (UT-860) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Ra 4 Cổng RS232 UT-860

1. USB 2.0, USB1.0 compliable; 1.1
2. RS-232 trong cổng nối tiếp chuẩn DB9.
3. Tốc độ truyền cao :> 2M BPS.
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS232 UTEK (UT-880) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS232 UT-880

1. USB 2.0, USB 1.1 Compliable, 1.O
2. DB9 đực kết nối RS-232.
3. Tự động hỗ trợ