USB TO RS232/485/422

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-485/422 UTEK (UT-850A) C-LINK Phân Phối

Bộ chuyển đổi USB sang RS-485/422 UT-850A

1. USB 2.0; compliable USB1.0,1.1.
2. RS-422/485 interface in DB PIN connector
3. Design of automatic data (TXD) stream control and zero delay.
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS232 UTEK (UT-810T) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS232 UT-810T

1. Hoàn toàn tương thích với USB . VER: 1.1
2. Hỗ trợ cho giao diện RS-232
3. Các cổng nối tiếp DB9 chuẩn
Bộ Chuyển Đổi USB Sang IEEE488 GPIB UTEK (UT-488) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang IEEE488 GPIB UT-488

1. Tốc độ truyền dẫn cao tối đa là 1,8 MB / s (tiêu chuẩn) hoặc 7.2Mb / s (HS488) theo tiêu chuẩn IEEE 488,1.
2. tốc độ cao chuẩn USB2.0 hỗ trợ.
3. Hoàn toàn tương thích với IEEE 488,2.
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS232 UTEK (UT-810) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS232 UT-810

1 Fully compatible with USB (UniversalSerial Bus) VER: 1.1
2 Support for RS-232 interface
3 The standard DB9 serial needle
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-422/485 UTEK (UT-820) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-422/485 UT-820

1. USB2.0; USB1.1 compliable, 1.0
2. RS-422/485 trong DB9 PIN; RJ-45 kết nối
3. Tăng cường bảo vệ: cách ly quang điện: 2.5KVrms / 500VDC
Bộ Chuyển Đổi USB Ra Cổng Parallel Song Song UTEK (UT-830) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Ra Cổng Parallel Song Song UT-830

1. Tuân thủ với các tiêu chuẩn IEEE1284, chế độ EPP / ECP hỗ trợ.
2. Tuân thủ với USB V1.1, tốc độ truyền tải đầy đủ hỗ trợ.
3. cho Win2k / XP, tương thích với máy in USB chuẩn 1.0.
Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-485/422 UTEK (UT-850) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Sang RS-485/422 UT-850

1. USB 1.1
2. RS-485/422 giao diện trong kết nối DB PIN
3. dòng dữ liệu (TXD) tự động kiểm soát và không chậm trễ.
Bộ Chuyển Đổi USB Ra 4 Cổng RS232 UTEK (UT-860) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi USB Ra 4 Cổng RS232 UT-860

1. USB 2.0, USB1.0 compliable; 1.1
2. RS-232 trong cổng nối tiếp chuẩn DB9.
3. Tốc độ truyền cao :> 2M BPS.
Translate »