V.35 to Ethernet

Ethernet over V.35 interface converter ZHT (PC-FEV35) C-LINK Phân Phối

Bộ chuyển đổi E1 sang V.35 – Model: PC-FEV35

1. Được dựa trên IC bản quyền, nội dung phần mềm cao cấp (Nhân chip dựa trên phần mềm).
2. Giao diện V.35 cung cấp dạng DTE và DCE: tốc độ DTE từ 0 đến 10M, tốc độ DCE là n x 64k (N=1 đến 32).
3. Cung cấp các chức năng loop: loop V.35 cục bộ, loop 10 Base-T cục bộ.
Translate »