Trang chủ»PRODUCTS»Video & Audio & Data Transmission

Video & Audio & Data Transmission

Bộ Thu Phát 1 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-1000 Serial) C-LINK Phân Phối

1-Channel Digital Composite Video over Fiber Model: VDO-1000 Serial

Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
Uncompressed Digital Composite Video over one fibe
Bộ Thu Phát 1 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-1000 Serial) C-LINK Phân Phối

1-CH Video↑ + 1 Duplex Data↓↑ over Fiber – Model: VDO-1010FDT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-2000 Serial) C-LINK Phân Phối

2-Channel Digital Composite Video over Fiber – Model: VDO-2000 Serial

1. Mã hóa số 8-bit, truyền tín hiệu video không nén
2. Tương thích với NTSC, PAL, hệ thống camera SECAM CCTV và hỗ trợ giao thức dữ liệu RS-232, RS-422, RS-485
3. Hỗ trợ bất kỳ tín hiệu video nào
Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-2000 Serial) C-LINK Phân Phối

2-CH Video↑ + 1 Dupex Data↑↓ over Fiber – Model: VDO-2010FDT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-2000 Serial) C-LINK Phân Phối

2-CH Video↑ + 1 Return Data ↓ over Fiber – Model: VDO-2010FBT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-2000 Serial) C-LINK Phân Phối

2-CH Video↑ + 1 Duplex Data↑↓ + 1 Ethernet/IP over Fiber – Model: VDO-20101FDET/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 4 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-4000 Serial) C-LINK Phân Phối

4-Channel Digital Composite Video over Fiber – Model: VDO-4000 Serial

Fiber Optic Video Transmitter & Receiver VDO-4000FT/R can transmission 4-Channel digital composite video fiber optical cable for fixed camera, no audio, no data
Bộ Thu Phát 4 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-4000 Serial) C-LINK Phân Phối

4-CH Video↑ + 1 Return Data↓ over Fiber – Model: VDO-4010FBT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems