Trang chủ»Datasheet Các thiết bị Hãng ZHT

Datasheet Các thiết bị Hãng ZHT

26/12/2013 | Lượt xem: 1.558 | Viết bởi: admin

I. Media Converter

1

 MODEL 1100

 Bộ chyển đổi 1 cổng 10/100M sang quang

2

 MODEL 1200

 Bộ chyển đổi 2 cổng 10/100M sang quang

3

 MODEL1320

 Bộ chyển đổi 2 cổng 10/100M sang quang

4

 MODEL1400

 Bộ chyển đổi 4 cổng 10/100M sang quang

5

 MODEL1100-SFP

 Bộ chuyển đổi 1 cổng 10/100M sang 1 slot SFP

6

 MODEL1100-PoE

 Bộ chyển đổi 1 cổng 10/100M sang quang  PoE

7

 MODEL1100C

 Card chyển đổi 1 cổng 10/100M sang quang

8

 MODEL1100R

 Bộ chyển đổi – Repeater 2 cổng quang

9

 MODEL1100-2SFP

 Bộ chuyển đổi 2 cổng SFP

10

 MODEL1000

 Bộ chyển đổi 1 cổng 10/100/1000M sang quang

11

 MODEL2000

 Bộ chyển đổi 2 cổng 10/100/1000M sang quang

12

 MODEL4000

 Bộ chyển đổi 4 cổng 10/100/1000M sang quang

13

 MODEL1000-SFP

 Bộ chuyển đổi 1 cổng 10/100/1000M sang 1 slot SFP

14

 MODEL1000-PoE

 Bộ chyển đổi 1 cổng 10/100/1000M sang quang  PoE

15

 MODEL1000C

 Card chyển đổi 1 cổng 10/100/1000M sang quang

16

 MODEL1000R

 Bộ chyển đổi – Repeater 2 cổng quang

17

 MODEL2000-2SFP

 Bộ chuyển đổi 2 cổng SFP

18

 RACK1000-MC

 Khung giá cho 4 Card chuyển đổi quang điện

18

 RACK2000-14

 Khung giá cho 14 bộ chuyển đổi quang điện

19

 RACK2000-16

 Khung giá cho 16 card chuyển đổi quang điện

 II. Bút Soi Quang

1

 VFL-650-1

 Bút soi quang VFL-650-1

2

 VFL-650-2

 Bút soi quang VFL-650-2

3

 VFL-650-3

 Bút soi quangVFL-650-3

4

 VFL-650-4

 Bút soi quang VFL-650-4

5

 VFL-650-5

 Bút soi quang VFL-650-5

6

 VFL-FL

 Bút soi quang VFL-FL

 III. Module quang

1

 SFP

 Module quang SFP

2

 10G SFP+

 Module quang 10G SFP+

3

 Copper SFP

 Module quang Cooper SFP

4

 CWDM/DWDM

 Module quang CWDM/DWDM

5

 Multi-Rate SFP

 Module quang Multi-Rate SFP

6

 GBIC

 Module quang GBIC

7

 X2 Transceiver

 Module quang X2

8

 XENPAK Transceiver

 Module quang XENPAK

9

 XFP           

Module quang XFP

 IV. Bộ thu phát Video / Audio / Data sang quang 

1

 Video

 Bộ thu phát Video sang quang

2

 Video + Audio

 Bộ thu phát Video + Audio sang quang

3

 Video + Audio + Data

 Bộ thu phát Video + Audio + Data sang quang

4

 Video + Data + Ethernet

 Bộ thu phát video + Data + Ethernet sang quang

V. Thiết bị truyền hình cáp CATV

1

Máy phát quang

2

Khuếch Đại Quang EDFA

3

Switch Quang

4

Node Quang

5

Optical Fiber Receiver

6

Khuếch Đại Đồng Trục

7

Satellite Equipments

VI.PDH

1

FOM-120-240

2

FOM-V35

3

PC-E1-V35

4

PC-FEV35

5

E1 Video Encoder & Decoder