Trang chủ»FTTx in Russia

FTTx in Russia

22/01/2014 | Lượt xem: 370 | Viết bởi: admin
Các thiết bị được triển khai trong mạng:
  1. DCRS5950F
  2. DCS3950
Triển khai hạ tầng trong thành phố với 5000 hộ gia đình, đảm bảo độ tin cậy mạng cao và cho phép triển khai nhiều dịch vụ trên hạ tầng mạng FTTx như IPTV, VoIP và Internet.
fttx-in-Russia