Trang chủ»Hướng dẫn sử dụng các thiết bị ZHT

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị ZHT

30/08/2014 | Lượt xem: 378 | Viết bởi: admin

I:PDH

1

FOM-120

4E1 PDH Multiplexer

2

FOM-240

8E1 + 4FE PDH Multiplexer