Trang chủ»Manual devices UTEK

Manual devices UTEK

30/12/2013 | Lượt xem: 494 | Viết bởi: admin
 I. Industrial Serial Hub
        1  UT-502  HUB 2 cổng RS-485
        2  UT-2204  HUB 4 cổng RS-232/485
        3  UT-1204  HUB 4 cổng RS-485
        4  UT-5204  HUB 4 cổng RS-485
        5  UT-1304  HUB 4 cổng RS-485/485
        6  UT-1208  HUB 8 cổng RS-485
 II. Ethernet to serial server
        1  UT-620  Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
        2  UT-6601H   Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
        3  UT-6616C  Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet
        4  UT-6616M  Bộ chuyển đổi 16 cổng RS485/422 sang Ethernet
        5  UT-6602C   Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet
        6  UT-6602   Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
        7  UT-6602M   Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet
        8  UT-6632C  Bộ chuyển đổi 32 cổng RS232 sang Ethernet
        9  UT-630  Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 sang Ethernet
       10  UT-6301  Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
       11  UT-660  Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
       12  UT-6604  Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
       13  UT-682  Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet
       14  UT-6608  Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
 III. Industrial Ethernet switch
        1  UT-6516U  Switch công nghiệp unmanaged 16 cổng 10/100M
        2  UT-6524  Switch công nghiệp unmanaged 24 cổng 10/100M
        3  UT-6405  Switch công nghiệp unmanaged 5 cổng 10/100M
        4  UT-6505  Switch công nghiệp unmanaged 5 cổng 10/100M
        5  UT-6408  Switch công nghiệp unmanaged 8 cổng 10/100M
        6  UT-6508  Switch công nghiệp unmanaged 8 cổng 10/100M
IV. USB to RS232/485/422 
        1  UT-810  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232
        2  UT-810T  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232
        3  UT-880  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232
        4  UT-8801  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232
        5  UT-882  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232
        6  UT-883  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS232
        7  UT-820E  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS485/422
        8  UT-850A  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS485/422
        9  UT-885  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS485/422
       10  UT-890  Bộ chuyển đổi USB sang 1 cổng RS485/422
       11  UT-8002  Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS232
       12  UT-8812  Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS232
       13  UT-8814  Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232
       14  UT-860  Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485/422
       15  UT-861  Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485/422
       16  UT-2003B  Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS232
       17  UT-2003A  Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422
 V. Optical fiber to RS232/485/422
        1  UT-2077   Bộ chuyển đổi RS232 sang quang
        2  UT-2278  Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang
        3  UT-2377  Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang
        4  UT-277  Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang
        5  UTF023251/2; UTF022251/2  Module quang
 VI. Digital I/O controller
        1  UT-5512  Bộ chuyển đổi RS232/485 sang 8 kênh I/O
        2  UT-6210  Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Remote Digital Quantity I/O Controller 
        3  UT-2088  Bộ điều khiển 16 kênh I/O
        4  UT-2088D  Bộ điều khiển 32 kênh I/O
        5  UT-5514  Bộ điều khiển 4 kênh I/O
        6  UT-5510  Bộ điều khiển 4 kênh I/O
        7  PCL-163  Card điều khiển 16 kênh photoelectric isolation inp UT
        8  PCL-160  Card điều khiển 16 kênh photoelectric isolation inp UT
        9  PCL-88D  Card điều khiển 32 kênh I/O
       10  PCL-32C  Card điều khiển 32 kênh I/O
 VII. Industrial serial converters
        1  UT-201  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS422
        2  UT-2016  Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485/422
        3  UT-2017  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485
        4  UT-202  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS422
        5  UT-203  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422
        6  UT-204  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485
        7  UT-205  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS422
        8  UT-206  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422
        9  UT-207  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422
       10  UT-208  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422
       11  UT-209  Bộ khuếch đại mini cổng RS485/422
       12  UT-210  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang TTL
       13  UT-211  Bộ khuếch đại mini cổng RS232
       14  UT-2112  Bộ repeater khuếch đại mini cổng RS232
       15  UT-212  Bộ repeater khuếch đại mini cổng RS232
       16  UT-2127  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485
       17  UT-216   Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485/422
       18  UT-217  Bộ khuếch đại và chuyển đổi cổng RS232 sang RS485
       19  UT-217E  Bộ khuếch đại và chuyển đổi cổng RS232 sang RS485/422
       20  UT-218  Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485/422
       21  UT-2201  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485/422
       22  UT-2211  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS422
       23  UT-2212  Bộ repeater khuếch đại cổng RS232
       24  UT-2216  Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485
       25  UT-2217  Bộ khuếch đại và chuyển đổi RS232 sang RS485/422
       26  UT-242E  Bộ khuếch đại và chuyển đổi mini cổng RS232 sang RS485
       27  UT-501  Bộ khuếch đại và chuyển đổi cổng RS232 sang RS485/422
       28  UT-503  Bộ repeater khuếch đại và chuyển đổi cổng RS485/422 sang RS232
       29  UT-509  Bộ repeater khuếch đại cổng RS485/422 
       30  UT-520  Bộ repeater khuếch đại cổng RS485/422
 VIII. Optical fiber to Ethernet
        1  UT-2674  Bộ chuyển đổi quang điện 4 cổng Ethernet 10/100M
        2  UT-2672  Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet 10/100M
        3  UT-2671  Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet 10/100M
        4  UT-2177  Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet 10/100M
        5  UT-2571  Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet 10/100M
        6  UT-2572  Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet 10/100M
 IX. PCI/PCI-Express to serial
        1  UT-752  Card PCI 2 cổng RS232
        2  UT-752E  Card PCI 2 cổng RS232
        3  UT-792I  Card PCI 2 cổng RS485/422
        4  UT-792  Card PCI 2 cổng RS485/422
        5  UT-732I  Card PCI 2 cổng RS485/422
        6  UT-712  Card PCI 2 cổng RS485/422
        7  UT-713  Card PCI 2 cổng RS485/422
        8  UT-754  Card PCI 4 cổng RS232
        9  UT-764  Card PCI 4 cổng RS232
       10  UT-764  Card PCI 4 cổng RS232
       11  UT-754P  Card PCI 4 cổng RS232
       12  UT-734  Card PCI 4 cổng RS485
       13  UT-794  Card PCI 4 cổng RS485/422
       14  UT-724I  Card PCI 4 cổng RS485/422
       15  UT-758  Card PCI 8 cổng RS232
       16  UT-718  Card PCI 8 cổng RS232
       17  UT-768  Card PCI 8 cổng RS232
       18  UT-728  Card PCI 8 cổng RS485/422
       19  UT-7516  Card PCI 16 cổng RS232
 X. Wireless, CANBUS,GPIB,GSM
        1  UT-2355  Dual-band GSM modem, EGSM900/1800Mhz or EGSM900/1900MHz
        2  UT-2358  TCP/IP Dual-band GSM modem, EGSM900/1800Mhz or EGSM900/1900MHz
        3  UT-2501  Bộ chuyển đổi RS232 sang CANBUS
        4  UT-2505  Bộ chuyển đổi RS232 sang CANBUS
        5  UT-2506  Bộ chuyển đổi RS232/485 sang CANBUS
        6  UT-488  Bộ chuyển đổi 1 cổng USB sang cổng GPIB
        7  UT-830  Bộ chuyển đổi 1 cổng USB sang cổng parallel
        8  UT-8851  Bộ chuyển đổi USB sang TTL
        9  UT-901  Bộ chuyển đổi RF wireless sang RS232