Trang chủ»Phần mềm cài đặt thiết bị UTEK

Phần mềm cài đặt thiết bị UTEK

15/10/2013 | Lượt xem: 551 | Viết bởi: admin
Ethernet to serial server
UT-682 Bộ chuyển đổi TCP/IP sang 8 cổng RS-232 Network Server
UT-660 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
UT-6301 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet TCP/IP
UT-630 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 sang Ethernet TCP/IP
UT-6632C Bộ chuyển đổi 32 cổng RS232 sang Ethernet TCP/IP
UT-6616M Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-485/422 sang Ethernet TCP/IP
UT-6616C Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232 sang Ethernet TCP/IP
UT-6608 Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet TCP/IP (server, DTE server)
UT-6604 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet
UT-6602M Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet TCP/IP
UT-6602C Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet TCP/IP (server, DTE server)
UT-6602 Bộ Server chuyển đổi 2 cổng RS232/422/485 sang Ethernet
UT-6601H Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet TCP/IP
UT-620 Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet 10/100M TCP/IP
USB to RS232/485/422
UT-810 Bộ chuyển đổi USB sang RS232
UT-860 Bộ chuyển đổi USB ra 4 cổng RS232
UT-2003B Bộ chuyển đổi USB ra 8 cổng RS-232
UT-2003A Bộ chuyển đổi USB ra 8 cổng RS-485/422
UT-861 Bộ chuyển đổi USB ra 4 cổng RS-485/422
UT-820E Bộ chuyển đổi USB sang RS-485/422
UT-850A Bộ chuyển đổi USB sang RS-485/422
UT-890 Bộ chuyển đổi USB sang RS-422/485
UT-885 Bộ chuyển đổi USB sang RS-485/422
UT-8002 Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS-232
UT-882 Bộ chuyển đổi USD sang RS232
UT-8801 Bộ chuyển đổi USB sang RS232
UT-8814 Bộ chuyển đổi USB ra 4 cổng RS232
UT-8812 Bộ chuyển đổi USB ra 2 cổng RS232
UT-880 Bộ chuyển đổi USB sang RS232
UT-883 Bộ chuyển đổi USB sang RS232
UT-810T Bộ chuyển đổi USB sang RS232
Digital I/O controller
UT-6210 Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang Ethernet TCP/IP Remote Digital Quantity I/O Controller
UT-2088 Bộ điều khiển 16-channel photoelectric isolation input và relay output
UT-2088D Bộ điều khiển 32-channel Optical Isolation Relay Output
PCL-88D Card điều khiển PCL-88D 32channel I/O
PCL-32C Card điều khiển Digital I/O
PCL-163 Card điều khiển 16-channel photoelectric isolation input
PCL-160 Card điều khiển 16-channel photoelectric isolation relay output
UT-5514 4 Channel, Digital I/O controller, TTL/DTL, with photoeletric Isolation
UT-5512 Bộ chuyển đổi RS232/485 sang 8 kênh I/O
UT-5510 Bộ điều khiển Data volume I/O
PCI/PCI-Express to serial
UT-754 Card PCI ra 4 cổng RS-232 công nghiệp
UT-764 Card PCI ra 4 cổng RS232
UT-752 Card PCI ra 2 cổng RS232
UT-752E Card PCI ra 2 cổng RS-232
UT-794 Card PCI ra 4 cổng RS-485/422
UT-792I Card PCI ra 2 cổng RS-485/422
UT-792 Card PCI ra 2 cổng RS-485/422
UT-728 Card PCI ra 8 cổng RS485/422
UT-724I Card PCI ra 4 cổng RS-485/422
UT-732I Card PCI ra 2 cổng RS-485/422
UT-712 Card PCI ra 2 cổng RS-485/422
UT-713 Card PCI ra 2 cổng RS-485/422
UT-734 Card PCI ra 4 cổng RS-485
UT-7516 Card PCI ra 16 cổng RS-232
UT-758 Card PCI ra 8 cổng RS232
UT-718 Card PCI ra 8 cổng RS232
UT-768 Card PCI ra 8 Cổng RS232 Công Nghiệp
UT-764 Card PCI ra 4 cổng RS232
UT-754P Card PCI ra 4 cổng RS-232 công nghiệp