Trang chủ»C-LINK JSC @en
 • General introduction

  1.      INTRODUCTION C-LINK Telecom Network Technology Joint Stock Company (C-LINK.,JSC) – an entrepreneur which mainly does business in the field of telecommunication and information technology equipment with founder members who have the passion of trading and rich experiences. In the early...
 • Giới thiệu chung

  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY C-LINK 1.     Giới thiệu C-LINK.,JSC  Công ty cổ phần công nghê mạng viễn thông C-LINK (C-LINK.,JSC) – một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị viễn thông và Công nghệ thông...
 • Giới thiệu chung

  C-LINK COMPANY OVERVIEW 1.     INTRODUCE C-LINK.,JSC  C-LINK Telecommunication Network Technology Joint Stock Company (C-LINK.,JSC) – an enterprise operating mainly in the field of telecommunications equipment and information technology business with the original founding members being who have experience and passion in...
 • Văn hóa C-LINK

  Cán bộ nhân viên Công ty C-LINK.,JSC VĂN HÓA C-LINK C-LINK tự hào là công ty có được nét văn hóa riêng của mình, văn hóa C-LINK xuất phát từ con người C-LINK và được hình thành từ ngay những...