Trang chủ»unified security gateway
 • ZHT (USG-1800S-H-V2)

  Giới thiệu ZHT USG-1800S-H-V2 multi-function security gateway được sử dụng chính trong các người dùng SMB, cafe internet, các khách sạn, cơ quan chính phủ và các môi trường mạng khác, với kiến trúc MÍP đa lõi 64 bit và...
 • ZHT (USG-1800S-L-V3)

  Giới thiệu ZHT (USG-1800S-L-V3) C-LINK Phân Phối ZHT USG-1800S-L-V3 multi-function security gateway được sử dụng chính trong các người dùng SMB, cafe internet, các khách sạn, cơ quan chính phủ và các môi trường mạng khác, với kiến trúc MIPS...
 • ZHT (USG-1800S-V2)

  Giới thiệu ZHT USG-1800S-V2 multi-function security gateway được sử dụng chính trong các người dùng SMB, cafe internet, các khách sạn, cơ quan chính phủ và các môi trường mạng khác, với kiến trúc MIPS đa lõi 64 bit và công...
 • ZHT (USG-1800E-10G)

  Giới thiệu ZHT (USG-1800E-10G) multi-function security gateway được sử dụng chính trong các người dùng SMB, cafe internet, các khách sạn, cơ quan chính phủ và các môi trường mạng khác, với kiến trúc MIPS đa lõi 64 bit và công...
 • ZHT (USG-1800E-8G)

  Giới thiệu ZHT (USG-1800E-8G) multi-function security gateway được sử dụng chính trong các người dùng SMB, cafe internet, các khách sạn, cơ quan chính phủ và các môi trường mạng khác, với kiến trúc MÍP đa lõi 64 bit và công...
 • ZHT (USG-1800E-4G)

  Giới thiệu USG-1800E-4G multi-function security gateway được sử dụng chính trong các người dùng SMB, cafe internet, các khách sạn, cơ quan chính phủ và các môi trường mạng khác, với kiến trúc MÍP đa lõi 64 bit và công...
 • ZHT (USG-1800E-2G)

  Giới thiệu USG-1800E-2G multi-function security gateway được sử dụng chính trong các người dùng SMB, cafe internet, các khách sạn, cơ quan chính phủ và các môi trường mạng khác, với kiến trúc MÍP đa lõi 64 bit và công...
 • ZHT (USG-1800E-V2)

  Giới thiệu ZHT USG-1800E-V2 multi-function security gateway được sử dụng chính trong các người dùng SMB, cafe internet, các khách sạn, cơ quan chính phủ và các môi trường mạng khác, với kiến trúc MÍP đa lõi 64 bit và công...