Trang chủ»Sản Phẩm»PCM Multiplexer/Fom

PCM Multiplexer/Fom

Military grade PCM Multiplexer Huahuan (XJY-5030) C-LINK Phân Phối

Military grade PCM Multiplexer – Model:HXJY-5030

1. Nhiều E1 và cổng A, thích hợp cho thiết kế mạng và các ứng dụng băng rộng.
2. Thiết bị gateway cho E1 và cổng A
3. Chuyển đổi cho E1 và cổng A
Bộ Tách Ghép Kênh – PCM Multiplexer Huahuan (H5001) C-LINK Phân Phối

Bộ Tách Ghép Kênh – PCM Multiplexer – Model: H5001

1. Tích hợp audio, data và video trong một hệ thống.
2. Tất cả các giao diện tuân theo tiêu chuẩn quốc tế
3. Giao diện dịch vụ đa dạng, bao gồm: E1, 10/100Base-Tx, V.35, audio và video, 64kbps, V.35 (Nx64k), RS232/RS485, FXO/FXS, magnet telephone, hotline, E&M .v.v.
Bộ Tách Ghép Kênh PCM H5002

Flexible Multi-Functional Integrated Service Multiplexer – Model: H5002

1. Giao diện dịch vụ đa dạng, bao gồm: giao diện quang STM-1, E1, 10/100Base-Tx, V.35, audio và video, 64Kbps, V.35(N*64K), RS232/RS485, FXO/FXS, magnet telephone, hotline, E&M .v.v.
2. Cấu hình và cài đặt linh hoạt, Plug and Play
3. Băng thông của dữ liệu và video có thể được mở rộng thông suốt.
Multi-Functional Integrated Service Multiplexer Huahuan (H5000) C-LINK Phân Phối

Multi-Functional Integrated Service Multiplexer – Model: H5000

1. Tích hợp audio, data và video trong một hệ thống.
2. Tất cả các giao diện tuân theo tiêu chuẩn quốc tế
3. Nguồn cung cấp cho các card và card kết nối chéo, hỗ trợ nguồn dự phòng 1+1 với độ tin cậy cao.
Translate »