Trang chủ»Sản Phẩm»Bộ Thu Phát Video Quang

Bộ Thu Phát Video Quang

Bộ Thu Phát 1 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-1000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ thu phát 1 Video quang + 1 Return data over Fiber – Model: VDO-1010FBT/R

Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Data support RS485(2-wire or 4-wire),RS232,RS422, Contact Closure
Bộ Thu Phát 1 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-1000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 1 Kênh Video Sang Quang – Model: VDO-1000 Serial

1. Mã hóa số 8-bit, truyền tín hiệu video không nén
2. Tương thích với NTSC, PAL, hệ thống camera SECAM CCTV và hỗ trợ giao thức dữ liệu RS-232, RS-422, RS-485
3. Tự động tương thích PAL, NTSC và hệ thống video SECAM
Bộ Thu Phát 1 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-1000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ thu phát 1 Video quang + 1 data duplex – Model: VDO-1010FDT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-2000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang – Model: VDO-2000 Serial

1. Mã hóa số 8-bit, truyền tín hiệu video không nén
2. Tương thích với NTSC, PAL, hệ thống camera SECAM CCTV và hỗ trợ giao thức dữ liệu RS-232, RS-422, RS-485
3. Hỗ trợ bất kỳ tín hiệu video nào
Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-2000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ thu phát 2 kênh Video↑ + 1 Duplex Data↑↓ – Model: VDO-2010FDT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-2000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bô Thu Phát 2 Video quang + 1 Return Data – Model: VDO-2010FBT/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 2 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-2000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 2 Video quang + 1 Duplex Data + 1Ethernet/IP – Model: VDO-20101FDET/R

• Support Point-to-Point or Daisy-Chain connection
• Uncompressed Digital Composite Video over one fiber
• Compatible with all PAL, NTSC,SECAM Video Systems
Bộ Thu Phát 4 Kênh Video Sang Quang ZHT (VDO-4000 Serial) C-LINK Phân Phối

Bộ Thu Phát 4 Kênh Video Sang Quang – Model: VDO-4000 Serial

1. Tự động tương thích PAL, NTSC và hệ thống video SECAM
2. Hiển thị tình trạng nguồn và một số tham số khác, do đó dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống
3. Truyền dẫn liên tục, không bị nhiễu bởi điện từ
Translate »