Trang chủ»Sản Phẩm»IP Over TDM

IP Over TDM

Ethernet Over STM-1 Converter Huahuan (H0FL-EoS01) C-LINK Phân Phối

Ethernet Over STM-1 Converter – Model: H0FL-EoS01

1. Cổng quang STM-1, hỗ trợ bảo vệ 1+1, truyền dẫn một sợi hoặc hai sợi, có thể lựa chọn được các công suất và bước sóng khác nhau
2. Ethernet ánh xạ thông qua công nghệ kết nối ảo GFP/VC-12, theo chuẩn MSTP
3. Cổng quản lý mạng SNMP (10Base-T)g
Ethernet Over 4 E1 Converter Huahuan (H0FL-04100/ F04100) C-LINK Phân Phối

Ethernet Over 4 E1 Converter – Model: H0FL-04100/ F04100

1. Hỗ trợ một liên kết Ethernet điện hoặc quang học trên 4 kênh E1.
2. Tuân theo chuẩn IEEE802.3.
3. Cổng Ethernet điện hỗ trợ 10/100M half / full duplex tự động thích nghi.
Ethernet Over STM-1 Converter Huahuan (H0FL-EoS01F) C-LINK Phân Phối

Ethernet Over STM-1 Converter – Model: H0FL-EoS01F

1. Cổng quang STM-1, hỗ trợ bảo vệ 1+1, truyền dẫn một sợi hoặc hai sợi, có thể lựa chọn được các công suất và bước sóng khác nhau
2. Cung cấp 2 giao diện Ethernet, và một cổng quang 100M, cổng quang có thể được cắm độc lập
3. Ethernet ánh xạ thông qua công nghệ kết nối ảo GFP/VC-12, theo chuẩn MSTP
Ethernet Over 1 E1 Converter Huahuan (H0FL-01100/ F01100) C-LINK Phân Phối

Ethernet Over 1 E1 Converter – Model: H0FL-01100/ F01100

1. Giao diện E1 hỗ trợ cả trở kháng 75Ω và 120Ω (không có sẵn trong H0FL-08.100 và H0FL-16100
2. Phần mềm quản lý có sẵn, dễ dàng bảo trì và hoạt động
3. Phục hồi dịch vụ tự động từ một phần kênh E1 thất bại (không có sẵn trong H0FL-01100)
Ethernet Over 4 E1 Converter Huahuan (H0FL-S04100SF/SN) C-LINK Phân Phối

Ethernet Over 4 E1 Converter – Model: H0FL-S04100SF/SN

1. Cung cấp 1-4 cổng E1, trở kháng 75Ω/120Ω, theo ITU-T G.703, G.823
2. 1-4*E1 được hỗ trợ LCAS, các kênh E1 hợp lệ có thể được phán đoán và điều chỉnh băng thông tự động
3. Dung lượng bộ đệm cao, trễ chuyển tiếp gói tin thấp
Ethernet Over 8 E1 Converter Huahuan (H0FL-08100S) C-LINK Phân Phối

Ethernet Over 8 E1 Converter – Model: H0FL-08100S

1. Ethernet theo chuẩn IEEE 802.3, truyền dẫn dữ liệu Ethernet trong suốt
2. Cổng 10/100Base – Tx hỗ trợ tự động điều chỉnh và chế độ lựa chọn thủ công 10/100M full-duplex hoặc half-duplex. Cổng Ethernet hỗ trợ AUTO-MDIX theo cơ chế tự động điều chỉnh
3. Tự động ngăn chặn lợi dụng quảng bá làm giảm chất lượng mạng.
Ethernet Over 8 E1 Converter Huahuan (H0FL-08100/F08100) C-LINK Phân Phối

Ethernet Over 8 E1 Converter – Model: H0FL-08100/F08100

1. Hỗ trợ một liên kết Ethernet điện hoặc quang qua 8 kênh E1
2. Theo chuẩn IEEE 802.3
3. Tự động ngăn chặn lợi dụng quảng bá làm giảm chất lượng mạng
Ethernet Over 8 E1 Converter DYSFO (H0FL-S08100SF/SN) C-LINK Phân Phối

Bộ chuyển đổi 8E1 sang Ethernet – Model: H0FL-S08100SF/SN

1. Dung lượng bộ đệm cao, trễ chuyển tiếp gói tin thấp
2. Dễ dàng cài đặt, không cần cấu hình nếu sử dụng ngang hàng
3. Cung cấp 1 giao diện quản lý SNMP (10/100Base-T)
Translate »