Trang chủ»Datasheet Các thiết bị Hãng DYSFO

Datasheet Các thiết bị Hãng DYSFO

28/12/2013 | Lượt xem: 1.742 | Viết bởi: admin

 I. Media Converter

1

 DYS1100

 Bộ chyển đổi 1 cổng 10/100M sang quang

2

 DYS1200

 Bộ chyển đổi 2 cổng 10/100M sang quang

3

 DYS1400

 Bộ chyển đổi 4 cổng 10/100M sang quang

4

 DYS1100R

 Bộ chuyển đổi cổng quang MM/SM sang cổng quang SM/MM Fast Ehternet

5

 DYS1100-SFP

 Bộ chuyển đổi 1 cổng 10/100M sang 1 slot SFP

6

 DYS1000

 Bộ chyển đổi 1 cổng 10/100/1000M sang quang

7

 DYS2000

 Bộ chyển đổi 2 cổng 10/100/1000M sang quang

8

 DYS1000-SFP

 Bộ chuyển đổi 1 cổng 10/100/1000M sang 1 slot SFP

9

 DYS1000R

 Bộ chuyển đổi cổng quang MM/SM sang cổng quang SM/MM Gigabit Ethernet

10

 RACK2000

 Khung cho 14 bộ chuyển đổi quang điện

II. Măng Xông Quang

1

 FOSC-H001

 Măng xông quang nằm ngang 1 in – 1 out

2

 FOSC-H002

 Măng xông quang nằm ngang 2 in – 2 out

3

 FOSC-H003

 Măng xông quang nằm ngang 3 in – 3 out

4

 FOSC-H004

 Măng xông quang nằm ngang 4 in – 4 out

5

 FOSC-MC004

 Măng xông quang mũ chụp 4 cổng

6

 FOSC-MC006

 Măng xông quang mũ chụp 6 cổng

7

 FOSC-MC009

 Măng xông quang mũ chụp 9 cổng

8

 FOSC-MINI-1

 Măng xông quang mini nằm ngang 2 in – 2 out

9

 FOSC-MINI-2

 Măng xông quang mini mũ chụp 4 cổng

III. ODF

1

 OTB-02C

 Hộp phối quang 2 core FTTH

2

 OTB-04C

 Hộp phối quang 4 core FTTH

3

 OTB-08C

 Hộp phối quang 8 core FTTH

4

 ODF-RF

 Giá phối quang cố định

5

 ODF-RS

 Giá phối quang trượt

6

 ODF-R

 Giá phối quang dạng module

7

 ODF-IW

 Tủ phối quang treo trong nhà

8

 ODF-OW

 Tủ phối quang treo ngoài trời

9

 ODF-IR

 Tủ rack phối quang trong nhà

10

 ODF-IRD

 Tủ rack phối quang trong nhà

IV. Phụ kiện quang

1

 Adapter

 Đầu nối quang

2

 Hybrid Fiber Adapter

 Đầu nối quang chuyển đổi

3

 Bare Fiber Adapter

 Đầu nối quang trần

4

 Connector

 Đầu gắn dây quang

5

 Fast Connector

 Đấu gắn quang nhanh

6

 Pigtail

 Dây hàn nối quang

7

 Water-proof Pigtail

 Dây hàn nối quang chống nước

8

 Bundle Fanout Pigtail

 Dây hàn nối quang nhiều đầu

9

 Loopback Plug

 Phụ kiện Loopback

10

 Patchcord

 Dây nhảy quang

11

 Jumper Patch-cord Cable

 Cáp nhảy quang

12

 Outdoor Patch-cord Cable

 Cáp nhảy quang ngoài trời

13

 Fixed plug in Attenuator

 Đầu nối suy hao quang cố định

14

 Fixed in line Attenuator

 Suy hao quang cố định dùng hàn nối cáp quang

15

 Terminator Attennuator

 Đầu gắn suy hao quang

16

 Variable Attennuator

 Suy hao biến đổi

17

 PCL Splitter

 Bộ chia tách quang PLC

18

 Couplers Splitter

 Bộ chia tách quang Couplers

19

 Fused WDM Filter

 Bộ chia tách quang WDM

20

 Fusion Splice protection

 Ống co nhiệt

V: Module

21

 SFP

Module quang SFP

22

 Mutil-Rate SFP

Module quang Multi-Rate SFP

23

 SFP-CWDM/DWDM

Module quang CWDM/DWDM

24

 10G+SFP

Module quang 10G SFP+

25

 X2 Transceiver

Module quang X2

26

 XENPAK Transceiver

Module quang XENPAK

27

 XFP

Module quang Multi-Rate XFP

VI. Bộ thu phát Video / Audio / Data sang quang 

28

Video

Bộ thu phát Video sang quang

29

Video + Audio

Bộ thu phát Video + Audio sang quang

30

Video + Audio + Data

Bộ thu phát Video + Audio + Data sang quang

31

Video + Data + Ethernet

Bộ thu phát video + Data + Ethernet sang quang