Trang chủ»PRODUCTS»CATV»Bộ chia RF

Bộ chia RF

bộ chia RF C-LINK phân phối

Direct Coupler (DC)

Power passing: 15A, 60/90VAC, 60Hz
Hum modulation at 10 A
5~10MHz: >55 dB ; 10~1000MHz: >60 dB