Switch Quang

1x2switch

1×2 Optical Switch

Switch quang 1x2 là một thiết bị quan trọng trong hệ thống thông tin quang. Thiết bị này được sử dụng để chuyển mạch 2 hoặc nhiều kênh tín hiệu quang, để đảm bảo cho hệ thống làm việc ổn định liên tục. Có hiệu suất cao, sử dụng hệ thống giám sát nhúng tự động, có giao diện Ethernet (10Base/100Base-TX) chuẩn IEEE802.3 dễ dàng thuận tiện cho giám sát mạng tin cậy.
Translate »