E1, E3/DS3 to Fiber

Bộ Chuyển Đổi Quang STM-1 Sang Điện BNC Huahuan (H0SO-1.OEC) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi Quang STM-1 Sang Điện Video-BNC – Model:H0SO-1.OEC

1. Độ tin cậy cao, tương thích chuẩn ITU-T G.703 và G.957.
2. Có thể lựa chọn cáp quang đơn mốt.
3. Thiết kế tiên tiến đảm bảo hoạt động bình thường dưới môi trường khác nhau.
Bộ Chuyển Đổi Quang STM-1 Sang E3 Huahuan (H0MOR.M3) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi Quang STM-1 Sang E3 – Model: H0MOR.M3

1. Thiết kế tiên tiến đảm bảo hoạt động bình thường dưới môi trường khác nhau
2. Hỗ trợ loop-back cục bộ và từ xa giao diện điện và giao diện quang
3. Phù hợp với giao diện E3 của thiết bj trong mạng PDH
Translate »