SDH ADM Multiplexer

Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1 Huahuan (H9MO-LMFIT) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1 – Model: H9MO-LMFIT

1. 4 khe chung hỗ trợ nhiều card giao diện, bao gồm SDH, PDH, Ethernet, và V.35
2. Dịch vụ Ethernet hỗ trợ cơ chế đóng gói GFP, kết nối ảo VC12 (1-63 VC12)
3. Dung lượng ma trận kết nối chéo lớn: 504*504 VC-12s (8*8 VC4s).
Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1 ( 2STM-1 + 4, 8E1+0, 4FE+ 0, 1V.35) Huahuan (H9MO-LMA) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1 ( 2STM-1 + 4, 8E1+0, 4FE+ 0, 1V.35) – Model: H9MO-LMA

1. ADM phù hợp với các mô hình mạng tuyến tính và mạng vòng ring.
2. Hỗ trợ chuyển mạch bảo vệ MSP và SNCP
3. Tùy chỉnh linh hoạt cho giao diện quang STM-1, có thể lựa chọn sợi đôi đơn mode, lựa chọn các bước sóng và công suất khác nhau.
Translate »