Tất cả Mở rộng

E1 to V.35

V.35/E1 Converter ZHT (PC-0135 V.35/E1) C-LINK Phân Phối

Bộ chuyển đổi E1 sang V.35 – Model: H0FL-0135

1. Hiệu suất tuyệt vời trong giới hạn jitter và các tính năng truyền tải của cổng E1.
2. Luồng E1 theo chuẩn ITU-T G.703, với chức năng test loopback.
3. Thiết bị có chỉ thị cảnh báo và giám sát hiệu suất đường dây.
Translate »