L2 FE Switch

Switch Truy Cập Thông Minh DCN (DCS-3950-52C) C-LINK Phân Phối

Switch Truy Cập Thông Minh – Model: DCS-3950-52C

1. DCS-3950-52C hỗ trợ 802.1q và cổng dựa trên VLAN, cũng như MAC dựa trên VLAN.
2. DCS-3950-52C hỗ trợ 4 cổng Gigabit Combo, có thể được thiết kế trong sự thay đổi của các ứng dụng bảo vệ vòng Ring, tăng hiệu quả mở rộng và hiệu suất mạng.
3. Dòng sản phẩm DCS-3950-52C hỗ trợ nhiêu hơn các tính năng bảo mật lớp 2 như ARP guard, Anti-ARP scanning, và các công nghệ bảo mật ARP và MAC khác để bảo vệ mạng an toàn và tin cậy.
Switch Truy Cập Thông Minh 24 Cổng FE + 2 Giga / 2 Compo DCN (DCS-3950-28CT-POE) C-LINK Phân Phối

Switch Truy Cập Thông Minh 24 Cổng FE + 2 Giga / 2 Compo – Model: DCS-3950-28CT-POE

1. Dòng DCS-3950 có công nghệ VLAN Stacking duy nhất, hỗ trợ lên đến 16 triệu VLAN, do đó có thể cung cấp 1 VLAN cho mỗi người dùng.
2. Dòng DCS-3950-28CT-POE hỗ trợ VCT, giúp định vị đượcvị trí lỗi trên tuyến, làm cho việc tìm lỗi trở nên nhanh chóng được giải quyết trong việc quản lý mạng.
3. Dòng DCS-3950-28CT - POE hỗ trợ DHCP snooping, ngăn chặn được sự tấn công DHCP và các máy chủ DHCP trái phép bằng cách thiết lập cổng tin tưởng và không tin tưởng.
Switch Truy Cập Thông Minh 8 Cổng FE / 24 Cổng FE + 2 Compo / 4 Compo DCN (DCS-3950 Series) C-LINK Phân Phối

Switch Truy Cập Thông Minh 8 Cổng FE / 24 Cổng FE + 2 Compo / 4 Compo – Model: DCS-3950 Series

1. DCS-3950 hỗ trợ 802.1q và cổng dựa trên VLAN, cũng như MAC dựa trên VLAN
2. Dòng DCS-3950 hỗ trợ số lượng lớn từ 2~4 cổng Gigabit Combo.
3. Dòng DCS-3950 hỗ trợ DHCP snooping, ngăn chặn được sự tấn công DHCP và các máy chủ DHCP trái phép
Switch Truy Cập Thông Minh 8 Cổng FE / 24 Cổng FE+ 1 Compo / 2 Compo DCN (DCS-3650 Series) C-LINK Phân Phối

Switch Truy Cập Thông Minh 8 Cổng FE / 24 Cổng FE+ 1 Compo / 2 Compo – Model: DCS-3650 Series

1. Dòng DCS-3650 hỗ trơh 802.1q và cổng dựa trên VLAN. Với tính năng GVRP được hỗ trợ, các dòng sản phẩm DCS-3650 có thể truyền thuộc tính VLAN cho toàn bộ mạng lớp 2.
2. Dòng DCS-3650 hỗ trợ VCT (Kiểm tra cáp ảo), giúp cho việc xác định vị trí lỗi trên tuyến, nhanh chóng giải quyết vấn đề liên quan đến quản lý mạng.
3. Dòng sản phẩm DCS-3650 hỗ trợ nhiêu hơn các tính năng bảo mật lớp 2 như ARP guard, Anti-ARP scanning, và các công nghệ bảo mật ARP và MAC khác để bảo vệ mạng an toàn và tin cậy.
Translate »