L3 GE Switches

DCRS-5980 Dual Stack 10G Ethernet Routing Switch DCN (DCRS-5980) C-LINK Phân Phối

DCRS-5980 Dual Stack 10G Ethernet Routing Switch – Model: DCRS-5980

Dòng DCRS-5980 là dòng switch lớp 3 Gigabit Ethernet với 20/44 cổng Gigabit Ethernet, 4 cổng combo Gigabit Ethernet GT/SFP và khe cắm đồng thời cho module 10G với tối đa 4 cổng Ethernet 10G.Dòng DCRS-5980 lý tưởng cho các máy chủ tập trung hay các switch access tập trung trong lớp phân phối của mạng 3 lớp.
Dual Stack 10G Ethernet Optical Routing Switch DCN DCRS 5960F C-LINK

Dual Stack 10G Ethernet Optical Routing Switch – Model: DCRS-5960F

1. Dòng DCRS-5960F hỗ trợ cổng kết nối quang phong phú để xây dựng mạng lưới quang, tăng hiệu suất của mạng.
2. Dòng DCRS-5960F chuyển tiếp với hiệu suất lớn, định tuyến IP dựa trên phần cứng với chuyển tiếp 16K thông tin định tuyến.
3. Điều khiển truy cập dựa trên cổng IEEE802.1X và điều khiển truy cập dựa trên MAC đảm bảo tất cả người dùng được cấp quyền trước khi được truy cập vào mạng.
Dual Stack 10G Routing Switch DCN (DCRS-5960) C-LINK Phân Phối

Dual Stack 10G Routing Switch – Model: DCRS-5960

1. Dòng switch DCRS-5960 hỗ trợ nguồn dự phòng AC và DC cho các môi trường ứng dụng khác nhau
2. Công nghệ MPLS và MPLS VPN triển khai trên các mạng metro
3. Dòng DCRS-5960 hỗ trợ định tuyến Ipv6 trên phần cứng và các giao thức Ipv6. Khi mà địa chỉ Ipv4 đang bị cạn kiệt, DCRS – 5960 sẽ là 1 sản phẩm tốt đê đáp ứng các yêu cầu đó.
Dual Stack Optical Ethernet Switch DCN (DCRS-5750F) C-LINK Phân Phối

Dual Stack Optical Ethernet Switch – Model: DCRS-5750F

1. Với dung lượng chuyển mạch lớn, DCRS-5750F hỗ trợ tốc độ chuyển tiếp đường dây L2/L3 và hiệu suất định tuyến lớn cho các giao thức Ipv4 và Ipv6.
2. DCRS-5750F hỗ trợ các tính năng multicast phong phú. Sản phẩm hỗ trợ rất nhiều các tính năng multicast như IGMPv1/v2/v3 snooping
3. 8 hàng đợi trên mỗi cổng cho phép phân loại quản lý lên đến 8 dạng lưu lượng
Dual Stack Ethernet Switch DCN (DCRS-5750) C-LINK Phân Phối

Dual Stack Ethernet Switch DCN – Model: DCRS-5750

1. Nâng cao an ninh mạng
2. Hỗ trợ 24/48 cổng POE cùng 1 lúc và đặt công suất 15.4W trên mỗi cổng với hỗ trợ RPS.
3. Dòng DCRS-5750F hỗ trợ định tuyến Ipv6 trên phần cứng cho hiệu suất lớn nhất.
Translate »