Optical Fiber Receiver

FTTH-100 MINI AGC FTTH Optical Receiver ZHT (FTTH-100) C-LINK Phân Phối

FTTH-100 MINI AGC FTTH Optical Receiver FTTH-100

Bộ thu quang FTTH-100 mini AGC FTTH được thiết kế cho dịch vụ tín hiệu RF tương tự hoặc RF số băng rộng FTTH công nghệ PON. Có thể làm việc khi mức quang nhận được cực kỳ thấp, FTTH-100 tạo ra tín hiệu RF băng rộng lý tưởng cho phía thuê bao.
FTTH1000 Optical Receiver ZHT (FTTH1000) C-LINK Phân phối

FTTH1000 Optical Receiver FTTH1000

Vỏ thiết bị được thiết kế nhỏ gọn,hợp lý. Tản nhiệt tốt. Điều chỉnh mức quang (tùy chọn bằng mạch AGC). Chống phóng điện ESD lý tưởng.
FTTH1021/FTTH1022 Mini Optical Node ZHT (FTTH1021/1022) C-LINK Phân Phối

FTTH1021/FTTH1022 Mini Optical Node FTTH1021/1022

Model RFoG, sử dụng cho mạng quang, tích hợp công nghệ CWDM và quang;
FTTH1021-TB New Product Mini Optical Fiber Node ZHT (FTTH1021) C-LINK Phân Phối

FTTH1021-TB New Product Mini Optical Fiber Node FTTH1021

Model RFoG, sử dụng cho mạng quang. Tích hợp công nghệ CWDM và quang;

FTTH1085 Optical Receiver ZHT (FTTH1085) C-LINK Phân Phối

FTTH1085 Optical Receiver FTTH1085

Bộ thu quang FTTH1085 vỏ được thiết kế nhỏ gọn, tản nhiệt tốt. Điều khiển được mức công suất quang vào. Bảo vệ chống phóng điện lý tưởng.
FTTH1085/WD Optical Receiver ZHT (FTTH1085/WD) C-LINK Phân Phối

FTTH1085/WD Optical Receiver FTTH1085/WD

Vỏ được thiết kế nhỏ gọn hợp lý;
Tản nhiệt tốt;
Mức quang có thể điều khiển;
FTTH1095/WF Optical Receiver ZHT (FTTH1095/WF) C-LINK Phân Phối

FTTH1095/WF Optical Receiver FTTH1095/WF

Vỏ được thiết kế nhỏ gọn, hợp lý;
Tản nhiệt tốt;
Mức quang có thể điều khiển;
FTTH1095A/AGC Optical Receiver ZHT (FTTH1095A/AGC) C-LINK Phân Phối

FTTH1095A/AGC Optical Receiver FTTH1095A/AGC

Vỏ thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, hợp lý. Tản nhiệt tốt. Điều khiển mức quang (bằng AGC).
Translate »