Trang chủ»Sản Phẩm»Phụ Kiện Quang»Dây hàn nối quang

Dây hàn nối quang

Dây Hàn Quang SC DYSFO (Pigtail SC) C-LINK Phân Phối

Dây Hàn Quang SC DYSFO (Pigtail SC)

1. Single-mode hoặc Multi-mode
2. Vỏ PVC đường kính 2.0mm hoặc 3.0mm
3. Non-PVC đường kính 0.9mm, có nhiều mầu sắc
Dây Hàn Quang FC DYSFO (Pigtail FC) C-LINK Phân Phối

Dây Hàn Quang FC DYSFO (Pigtail FC)

1. Single-mode hoặc Multi-mode
2. Vỏ PVC đường kính 2.0mm hoặc 3.0mm
3. Non-PVC đường kính 0.9mm, có nhiều mầu sắc
Dây Hàn Quang SC DYSFO (Pigtail LC) C-LINK Phân Phối

Dây Hàn Quang LC DYSFO (Pigtail LC)

1. Single-mode hoặc Multi-mode
2. Vỏ PVC đường kính 2.0mm hoặc 3.0mm
3. Non-PVC đường kính 0.9mm, có nhiều mầu sắc
Translate »