RS232 to RS485/RS422

Bộ Chuyển Đổi Port-powered RS232 Sang RS485 UTEK (UT-2211) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi Port-powered RS232 Sang RS485 UT-2211

1 RS-232C and RS-485 standards of EIA/TIA.
2 RS232 side in DB9 female, RS485 side in built-in binding post
3 A maximum connection of 32 pieces of network devices.
4 Communication distance: 1.2 KM for RS485 side, 5m for RS232 side
UT-5209

Bộ Chuyển Đổi RS-232/485/422 Sang RS-485/422 UT-5209

1. Tuỳ chỉnh Địa chỉ khoảng: 01-254
2. Tốc độ truyền cũng hỗ trợ tùy chỉnh
3. Input: RS-485 / RS-422
UT-2216

Bộ Chuyển Đổi RS-232 Sang RS-485 UT-2216

1. RS232 side in DB9 female
2. RS485 side in RJ-45 and binding post
3. Max connection: 32 RS485 devices; Max: 1.2 KM (9,600BPS).
4. Baud rate: 300BPS-115.2KBPS.
UT-2201

Bộ Chuyển Đổi RS232 Sang RS-485 UT-2201

1. Interface feature: RS-232C,RS-485 standard interface compatible with EIA,TIA
2. Electric interface: RS-232 end DB9 hole connector, RS-485 end
3. DB9 needle connector, with connection pole
UT-2017

Bộ Chuyển Đổi Port-Powered Isolation RS232 Sang RS485 UT-2017

1 Interface feature: RS-232C,RS-485 standard interface compatible EIA,TIA
2 Electric interface: RS-232 in female DB9 ;RS-485 in DB9 male, with binding post.
3 Working mode: asynchronism half-duplex difference transmission

UT-2016_c-link.vn

Bộ chuyển đổi RS-232 to RS-485/422 High powered with PhotoElectronic isolation UT-2016

1. Standard RS-232C and RS485/RS-422 EIA/TIA
2. Electric interface: DB9 female connector for RS-232 interface input end, RJ-45 and 4PIN connector for RS-422/RS-485 interface
output end.
3. Protection grade: +/-15KV ESD protection for RS-232 interface and 600W surge protection each line for RS-422 and RS-485
interfaces.
4. Isolation degree: isolation voltage 2500Vrms 500DC non-stop.
Bộ Chuyển Đổi RS232 Sang RS485/422, Chống Sét, Chống Phóng Điện, Cách ly Quang Điện, Nguồn Ngoài, 5KM UTEK (UT-503) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi RS232 Sang RS485/422, Chống Sét, Chống Phóng Điện, Cách ly Quang Điện, Nguồn Ngoài, 5KM UT-503

1. Tương thích RS-232 và RS-485, RS-422 tiêu chuẩn của EIA / TIA
2. Tự động thu phát dữ liệu mà không cần tín hiệu bên ngoài điều khiển âm lượng (RTS) và ba-line (TXD, RXD và GND) truyền thông.
Bộ Chuyển Đổi RS-232 Sang 2 Cổng RS-485 UTEK (UT-502) C-LINK Phân Phối

Bộ Chuyển Đổi RS-232 Sang 2 Cổng RS-485 UT-502

1. Tương thích RS-232 và RS-485 tiêu chuẩn của EIA / TIA.
2. Tự động thu phát dữ liệu mà không có tín hiệu bên ngoài điều khiển âm lượng (RTS) và ba-line (TXD, RXD và GND) truyền thông.
3. Baud rate: 300BPS-115.2KBPS
4. Làm việc hiện tại: 9-30VDC / 350mA
Translate »