Trang chủ»Sản Phẩm»SDH/MSPP MULTIPLEXER»SDH Aggregation Multiplexer

SDH Aggregation Multiplexer

Bộ Ghép Kênh Quang SDH/MSPP STM-1/STM-4/STM-16 Huahuan (H9MO-LMXE) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang SDH/MSPP STM-1/STM-4/STM-16 – Model: H9MO-LMXE

1. Hỗ trợ STM-1/STM-4/STM-16
2. Hỗ trợ MSP 1+1, bảo vệ SNCP
3. Kênh quản lý có thể là DCC/E1/VC12
Bộ Ghép Kênh Quang SDH/MSPP Và PCM STM-1/STM-4/STM-16 Huahuan (H9MO-LMXE+)

Bộ Ghép Kênh Quang SDH/MSPP Và PCM STM-1/STM-4/STM-16 – Model: H9MO-LMXE+

1. Hỗ trợ 1+1 MSP, chế độ bảo vệ SNCP
2. Có thể quản lý kênh bởi DCC hoặc E1 (VC12)
3. Hỗ trợ tốc độ truyền lên đến STM-16
Bộ Ghép Kênh Quang SDH/MSPP STM-1/ STM-4/STM-16 Mini Huahuan (H9MO-LMFE) C-LINK Phân Phối

Bộ Ghép Kênh Quang MINI SDH/MSPP STM-1/STM-4/STM-16 – Model: H9MO-LMFE

1. Hỗ trợ STM-1/STM-4/STM-16.
2. Dung lượng ma trận kết nối chéo lớn: kết nối chéo full 96*VC-4 VC-4 hoặc kết nối chéo full 32*VC-4 VC-12 hoặc VC-3.
3. Hỗ trợ MSP 1+1, bảo vệ SNCP.
Translate »