Satellite Equipments

SOT-2600, 950~2600MHz, L-Band Satellite Optical Transmitter ZHT (SOT-2600) C-LINK Phân phối

SOT-2600, 950~2600MHz, L-Band Satellite Optical Transmitter -2600

Bộ phát quang tín hiệu vệ tinh SOT-2600 được sử dụng để truyền tín hiệu vệ tinh đi xa. dải tần tín hiệu đầu vào ở băng tần L-Band (950 ~ 2600 MHz).
SOT-2600C, 47~862 & 950~2600MHz, CATV+L-Band Satellite Optical Transmitter ZHT (SOT-2600C) C-LINK Phân Phối

SOT-2600C, 47~862 & 950~2600MHz, CATV+L-Band Satellite Optical Transmitter SOT-2600C

Bộ phát quang SOT-2600C sử dụng để truyền tín hiệu vệ tinh và tín hiệu CATV đi xa. Tín hiệu RF CATV đầu vào có dải tần hoạt động từ 47 ~ 862 MHz, dải tần tín hiệu vệ tinh L-Bank (950 ~ 2600 MHz).
SOT-2600S/SOR-2600S, 950~2600MHz, L-Band Satellite Optical Transmitter/Optical Receiver ZHT (SOT-2600S/SOR-2600S) C-LINk Phân Phối

SOT-2600S/SOR-2600S, 950~2600MHz, L-Band Satellite Optical Transmitter/Optical Receiver SOT-2600S/SOR-2600S

1. Bước sóng công tác: 1290~1600m.
2. Băng tần hoạt động: 950~2600 MHz.
3. Mức tín hiệu vào; 55~79 dBuV.
4. Chứng nhận: CE.
5. Khoảng cách quang: 1~10 Km.
SOR-2600, CATV+Satellite Optical Receiver, 45~2600MHz ZHT (SOR-2600) C-LINK Phân Phối

SOR-2600, CATV+Satellite Optical Receiver, 45~2600MHz ZHT (SOR-2600)

Bộ thu quang tín hiệu vệ tinh SOR-2600 được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu quang sang tín hiệu vệ tinh, cung cấp tín hiệu đến các đầu giải mã vệ tinh.

SOT 100T Satellite Optical Transmitter-Single fiber SOT 100T

Hỗ trợ LNB quang và nguồn DC 13/18V 22 kHz với bước sóng khác nhau và dải tín hiệu đầu vào có thể lựa chọn theo yêu cầu.
SOT1000S Continuous Bandwidth FTTH Optical Receiver ZHT (SOT1000S) C-LINK Phân Phối

SOT1000S Continuous Bandwidth FTTH Optical Receiver SOT1000S

Bộ thu quang SOT1000S được thiết kế cho dịch vụ tương tự băng rộng FTTH PON hoặc dịch vụ RF số. Làm việc với mức công suất quang cực kỳ nhỏ, SOT1000S vẫn tạo ra tín hiệu RF băng rộng cho các hộ thuê bao.
SOT L-BAND Dual Fiber Transmitter ZHT (SOT L-BAND) C-LINK Phân Phối

SOT L-BAND Dual Fiber Transmitter SOT L-BAND

Hỗ trợ LNB quang và nguồn DC 13/18 tần số 22 KHz; bước sóng khác nhau và dải tín hiệu đầu vào có thể lựa chọn theo yêu cầu;
SOT100R Satellite Optical Receiver ZHT (SOT100R) C-LINK Phân Phối

SOT100R Satellite Optical Receiver SOT100R

Wall mounted
Good heat dissipation
Output level 82dBuV Input range -13~+1dBm
Satellite Optical Receiver
Translate »