L3 FE Switch

Dual Stack Ethernet Switch DCN (DCRS-5650) C-LINK Phân Phối

Dual Stack Ethernet Switch – Model: DCRS-5650

1. Dòng DCRS-5650 thu phát hiệu suất cao, định tuyến IP dựa trên phần cứng.
2. Lưu trữ và phục hồi firmware và file cấu hình thông qua TFTP.
3. Dòng DCRS-5650 hỗ trợ định tuyến Ipv6 trên phần cứng để đạt hiệu suất tối đa. Khi số lượng thiết bị mạng tăng lên và cần lượng địa chỉ lớn hơn và đô bảo mật cao hơn, dòng DCRS-5650 sẽ là dòng sản phẩm đúng đăng đáp ứng được các yêu cầu đó.
Translate »