Trang chủ»Sản Phẩm»WLAN»Wireless Access Controller

Wireless Access Controller

Wireless Access Controller DCN (DCWS - 6028) C-LINK Phân Phối

Wireless Access Controller DCN (DCWS – 6028)

1. Hỗ trợ lên đến 256 AP và 32 mạng WLAN trên mỗi thiết bị, DCWS – 6028 có thể dễ dàng triển khai trên mạng Campus rộng lớn.
2. Lựa chọn triển khai linh hoạt.
3. DCWS – 6028 tương tác với mạng có từ trước và hạ tầng bảo mật và cung cấp quản lý động tần số vô tuyến thông qua các AP đến loại bỏ vấn đề vị trí AP.
Translate »