Bộ Chia Tap Off

Tap Outdoor 8 Cửa (R811 - R829) Phân Phối

Tap Outdoor 8 Cửa R811 – R829

Bộ chia TAP-OFF là thiết bị để phân phối tín hiệu truyền hình cáp đến nhà thuê bao. Tap 8 cửa có các loại suy hao khác nhau: Tap 8/29, Tap 8/26, Tap 8/23, Tap 8/20, Tap 8/17, Tap 8/14, Tap 8/11...
Tap Outdoor 4 Cửa (R408-R429) C-LINK Phân Phối

Tap Outdoor 4 cửa

Tap Outdoor 4 cửa được sử dụng rộng rãi trong mạng truyền dẫn HFC để cung cấp tín hiệu truyền hình cáp cho khách hàng. Tap Outdoor có nhiều loại với mức suy hao khác nhau: Tap4/08, Tap4/11, Tap4/14,...
Translate »