Trang chủ»Sản Phẩm»TDM Over IP»SAToP TDM over IP

SAToP TDM over IP

H0FL-EthMux SA1604 1608 16

H0FL-EthMux SA1604-1608-16

1. Hỗ trợ giao thức IETF RFC4553 SAToP, hỗ trợ đóng gói Ethernet IP/UDP, L2TPv3 và MPL
2. Hỗ trợ quản lý Web thân thiện với người dùng giúp dễ dàng cài đặt và bảo trì
3. Hỗ trợ quản lý mạng SNMP v1/v2
H0FL-Ethmux SA1601

H0FL-EthMux SA1601/1602

1. Hỗ trợ giao thức IETF RFC4553 SAToP, hỗ trợ đóng gói Ethernet IP/UDP
2. Hỗ trợ quản lý mạng SNMP v1/v2
3. Hỗ trợ quản lý Web thân thiện với người dùng giúp dễ dàng cài đặt và bảo trì
H0FL-Ethmux SA63

H0FL-EthMux SA63

1. Hỗ trợ giao thức IETF RFC4553 SAToP, hỗ trợ đóng gói Ethernet IP/UDP.
2. Cung cấp 5 cổng GE điện, 1 cổng GE quang, 6 cổng GE phục vụ như các đường uplink mạng.
3. Hỗ trợ quản lý Web thân thiện với người dùng giúp dễ dàng cài đặt và bảo trì
Translate »