E1 to Ethernet

Ethernet Over 1 E1 converter ZHT (PC-01100/ F01100) C-LINK Phân Phối

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet – Model: H0FL-01100/ F01100

1. Tự động kiểm soát broadcast storm.
2. Phục hồi dịch vụ tự động từ lỗi kênh E1 (Không sẵn có với PC-01100)
3. Phần mềm quản lý sẵn có, dễ dàng bảo trì và vận hành.
Ethernet Over 4 E1 Converter ZHT (PC-04100/ F04100) C-LINK Phân Phối

Bộ chuyển đổi 4 E1 Converter – Model: H0FL-04100/ F04100

1. Các giao diện E1 hỗ trợ cả 2 loại trở kháng là 75Ω và 120Ω. (Không có sẵn đối với PC-08100 và PC-16100).
2. Phục hồi dịch vụ tự động từ lỗi kênh E1 (Không sẵn có với PC-01100)
3. Hỗ trợ công cụ chẩn đoán cho mạng TDM và Ethernet, cô lập nhanh chóng mạng lỗi, tiết kiệm thời gian và chi p
Ethernet Over 8 E1 Converter ZHT (PC-08100/F08100) C-LINK Phân Phối

Bộ chuyển đổi 8 E1 Converter – Model: H0FL-08100/F08100

1. Các giao diện E1 hỗ trợ cả 2 loại trở kháng là 75Ω và 120Ω. (Không có sẵn đối với PC-08100 và PC-16100).
2. Hỗ trợ công cụ chẩn đoán cho mạng TDM và Ethernet, cô lập nhanh chóng mạng lỗi, tiết kiệm thời gian và chi phí.
3. Phần mềm quản lý sẵn có, dễ dàng bảo trì và vận hành.
Ethernet Over 16 E1 Converter ZHT (PC-16100/F16100) C-LINK Phân Phối

Bộ chuyển đổi 16 E1 Converter – Model: H0FL-16100/F16100

1. Các giao diện E1 hỗ trợ cả 2 loại trở kháng là 75Ω và 120Ω. (Không có sẵn đối với PC-08100 và PC-16100).
2. Tự động kiểm soát broadcast storm.
3. Phục hồi dịch vụ tự động từ lỗi kênh E1 (Không sẵn có với PC-01100)
Translate »