Bộ chia RF

bộ chia RF C-LINK phân phối

Bộ Chia Định Hướng Direct Coupler (DC)

Bộ chia định hướng DC được sử dụng để chia tín hiệu trong mạng 'truyền hình cáp.
Có nhiều loại DC với mức suy hao khác nhau: DC8, DC12, DC16.
Translate »