Trang chủ»Sản Phẩm»Ethernet Switch»Universal Security Gateway

Universal Security Gateway

ZHT (USG-1800S-H-V2) C-LINK Phân Phối

ZHT (USG-1800S-H-V2)

1. Hỗ trợ Java Applet, Active-X, lọc URL (dựa trên phân loại), chức năng lọc nội dung (trang web)
2. Dễ dãng cài đặt, quản lý, thiết lập
3. Sản phẩm bảo mật mới cho chi nhánh nhỏ
USG-1800S-L-V3

ZHT (USG-1800S-L-V3)

1. Hỗ trợ cân bằng tải liên kết đa giao diện, được thiết kế cho SME (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)/ Hỗ trợ cổng dự phòng cung cấp lựa chọn ưu tiên liên kết.
2. Có giải pháp xử lý tốc độ cao.
3. Có hệ điều hành bảo mật cao 64 bit với quyền sở hữu trí tuệ.
USG-1800S-V2

ZHT (USG-1800S-V2)

1. Khả năng chống Anti-DoS mạnh mẽ (từ chối dịch vụ)
2. Khả năng chống virus thời gian thực mạnh mẽ (Nhận, đồng bộ, quét các lưu lượng)
3. Hỗ trợ ngăn chặn xâm nhập (IPS)
ZHT (USG-1800E-10G) C-LINK Phân Phối

ZHT (USG-1800E-10G)

1. Hỗ trợ cân bằng tải liên kết đa giao diện, được thiết kế cho SME (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)/ Hỗ trợ cổng dự phòng cung cấp lựa chọn ưu tiên liên kết.
2. Có giải pháp xử lý tốc độ cao.
3. Có hệ điều hành bảo mật cao 64 bit với quyền sở hữu trí tuệ.
ZHT (USG-1800E-8G) C-LINK Phân Phối

ZHT (USG-1800E-8G)

1. Khả năng chống virus thời gian thực mạnh mẽ (Nhận, đồng bộ, quét các lưu lượng)
2. Hỗ trợ ngăn chặn xâm nhập (IPS)
3. Chưa các module IPSEC VPN, SSL VPN bên trong, thông lượng VPN hiệu suất cao.
ZHT (USG-1800E-4G) C-LINK Phân Phối

ZHT (USG-1800E-4G)

1. Có hệ điều hành bảo mật cao 64 bit với quyền sở hữu trí tuệ.
2. Khả năng chống Anti-DoS mạnh mẽ (từ chối dịch vụ)
3. Khả năng chống virus thời gian thực mạnh mẽ (Nhận, đồng bộ, quét các lưu lượng)
ZHT (USG-1800E-2G) C-LINK Phân Phối

ZHT (USG-1800E-2G)

1. Hỗ trợ cân bằng tải liên kết đa giao diện, được thiết kế cho SME (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)/ Hỗ trợ cổng dự phòng cung cấp lựa chọn ưu tiên liên kết.
2. Có hệ điều hành bảo mật cao 64 bit với quyền sở hữu trí tuệ.
3. Khả năng chống Anti-DoS mạnh mẽ (từ chối dịch vụ)
ZHT (USG-1800E-V2) C-LINK Phân Phối

ZHT (USG-1800E-V2)

1. Hỗ trợ cân bằng tải liên kết đa giao diện, được thiết kế cho SME (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)/ Hỗ trợ cổng dự phòng cung cấp lựa chọn ưu tiên liên kết.
2. Có giải pháp xử lý tốc độ cao.
3. Có hệ điều hành bảo mật cao 64 bit với quyền sở hữu trí tuệ.
Translate »