Trang chủ»Sản Phẩm»Switch Ethernet L2/L3»Core Layer Chassis Switch

Core Layer Chassis Switch

Dual Stack Backbone Routing Switch DCN (DCRS-9800 Series) C-LINK Phân Phối

Dual Stack Backbone Routing Switch – Model: DCRS-9800 Series

1. Hiệu suất và khả năng mở rộng.
2. Hỗ trợ mạnh mẽ Multicast
3. Độ tin cậy mạng cao
Dual Stack Core Routing Switch DCN (DCRS-7600 Series) C-LINK Phân Phối

Dual Stack Core Routing Switch – Model: DCRS-7600 Series

1. Hiệu suất và khả năng mở rộng
2. Hỗ trợ toàn diện QoS
3. Quản lý đơn giản